"to differentiate" translation into Finnish

EN

"to differentiate" in Finnish

EN to differentiate
volume_up
[differentiated|differentiated] {verb}

1. general

How can you differentiate between these two issues?
Miten nämä kaksi kysymystä voidaan erottaa toisistaan?
People should be able to differentiate between the Court of Justice and Parliament, the Commission and Council.
Ihmisillä pitää olla mahdollisuus erottaa toisistaan tuomioistuin ja parlamentti, komissio ja neuvosto.
Nevertheless, it is necessary to differentiate between intentional and accidental pollution.
Tästä huolimatta on välttämätöntä erottaa tietoisesti tapahtuva saastuttaminen ja onnettomuuksista aiheutuva merialueiden pilaantuminen.
to differentiate
Of course, embryonic stem cells have a greater capacity for differentiating into any sort of tissue.
Tosin alkion kantasoluilla on suurempi kyky erilaistua miksi tahansa kudokseksi.
to differentiate (also: to discriminate)
to differentiate
to differentiate
to differentiate
We also need to differentiate the other sources of crude oil as soon as possible.
Mahdollisimman pian pitää eriyttää muutkin raakaöljylähteet.
The idea here is that we should differentiate between the types and significance of own-initiative reports.
Ajatuksena on se, että meidän pitäisi eriyttää valiokunta-aloitteiset mietinnöt niiden tyypin ja merkityksen mukaan.
Surely the time has come now to differentiate, to redefine, to tighten up the criteria as we do now in giving aid.
Nyt on varmasti aika eriyttää, määritellä uudelleen ja kiristää kriteerejä kuten teemme nyt antaessamme apua.

2. mathematics

to differentiate (also: to derive)
These stem cells, which are found in the umbilical cord, fat tissue and brain tissue, can be differentiated and also form a rich diversity of tissue types.
Nämä kantasolut, joita löytyy muun muassa napanuorasta, verestä, rasvakudoksesta ja aivokudoksesta, voidaan differentioida uudelleen ja siten luoda monimuotoisia kudostyyppejä.

3. technology

to differentiate
Of course, embryonic stem cells have a greater capacity for differentiating into any sort of tissue.
Tosin alkion kantasoluilla on suurempi kyky erilaistua miksi tahansa kudokseksi.
to differentiate

Context sentences for "to differentiate" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe have said we believe that we must differentiate between this system.
Ilmoitimme olevamme sitä mieltä, että järjestelmän sisällä on tehtävä selvät erot.
EnglishThirdly, the proposal does not differentiate between legal and illegal actions.
Kolmanneksi ehdotuksessa ei erotella laillisia ja laittomia toimia.
EnglishIt is important to differentiate between preferences for liberalisation.
Huomattakoon, että vapauttamista koskevat mieltymykset ovat asia erikseen.
EnglishThe proposal fails to differentiate between two of the basic agents: the vendor and the producer.
Ehdotuksessa ei tehdä eroa kahden tärkeän toimijan välillä, myyjän ja tuottajan.
EnglishWe object on principle to the approach that does not differentiate between the new Member States.
Vastustamme periaatteessa tarkastelutapaa, jossa uusia jäsenvaltioita ei eritellä.
EnglishPerhaps it is a sign of political intelligence if for once we show the ability to differentiate.
On kenties poliittisen älyn osoitus, että osoitamme kerran eriyttämiskykyä.
EnglishSecondly, we must differentiate when we calculate these external costs.
Toiseksi, ulkoisia kustannuksia laskettaessa myös eritellään niitä.
EnglishI think that we should differentiate between the two Kuckelkorns.
Tässä on mielestäni tehtävä erottelu kahden eri Kuckelkornin välillä.
EnglishBe that as it may, we must always be careful to differentiate without marginalizing.
Meidän on aina jaoteltava maita, mutta ei rajattava pois.
EnglishTherefore, the first thing we must do is to differentiate.
Siksi meidän on aivan ensinnäkin pidettävä asiat toisistaan erillään.
EnglishIt is therefore also important to differentiate in future between financial and product transactions.
Siksi on myös tärkeää tehdä tulevaisuudessa ero rahoitustapahtumien ja tavarakaupan välillä.
EnglishI can therefore find no reason to differentiate between Poland and Hungary or between Hungary and Poland.
En voi siis esittää mitään tekijää, joka erottaisi Puolan Unkarista tai Unkarin Puolasta.
EnglishWe know this, but we also know that we in western Europe tend to differentiate more.
Tiedämme sen, mutta tiedämme myös, että me täällä Länsi-Euroopassa tarkastelemme tätä asiaa hieman harkitummin.
EnglishWe should not differentiate between Europeans and non-Europeans in the neighbourhood policy.
Meidän ei pidä naapuruuspolitiikassamme tehdä eroa eurooppalaisten ja Eurooppaan kuulumattomien välillä.
EnglishBy the very nature of things, we must therefore be able to differentiate.
Äidit synnyttävät lapset maailmaan, eivät isät.
EnglishWe need to differentiate between the budgetary efficiency of the Funds and their real effectiveness.
Meidän on erotettava toisistaan rahastojen vaikuttavuus talousarviossa ja niiden todellinen tehokkuus.
EnglishShould we differentiate between monetary policy and operational decisions?
Tämä on mahdollista tekemällä perustamissopimukseen yksimielinen tarkistus.
EnglishHe confirms the problem of abundant imports, but does not differentiate from the Commission's quotas.
Hän myöntää liiallisen tuonnin olevan ongelma, mutta ei esitä komission kiintiöistä poikkeavia ehdotuksia.
EnglishIn short, is it not altogether appropriate to differentiate here within the European Neighbourhood Policy?
Lyhyesti sanoen, eikö tässä ole aivan paikallaan toteuttaa eriyttämistä Euroopan naapuruuspolitiikan sisällä?
EnglishSolidarity does not differentiate when it comes to size.
Solidaarisuutta ei erotella koon perusteella.