"to dispose" translation into Finnish

EN

"to dispose" in Finnish

EN

to dispose [disposed|disposed] {verb}

volume_up
We believe this directive constitutes a move forward for the Union in terms of disposing of waste more effectively and taking greater care of the environment.
Uskomme, että tämä direktiivi on unionille askel eteenpäin siinä, että se sijoittaa jätteet entistä tehokkaammin ja pitää parempaa huolta ympäristöstä.

Context sentences for "to dispose" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut they have a responsibility if they only intend to dispose of the waste item.
Silloin käyttäjän on tuotava se kaupungin keskustaan. Tästä pidän kiinni.
EnglishSecondly, all ships, regardless of the flag they fly, have to dispose of their waste.
Toiseksi, kaikkien alusten kansallisuudesta riippumatta on toimitettava jätteensä.
EnglishIf I can straight away dispose of the one speech with which I did not agree.
Saanen heti puuttua yhteen puheeseen, jonka sisällöstä en ollut samaa mieltä.
EnglishLocal authorities will now determine who may dispose of what and when.
Paikalliset viranomaiset voivat nyt päättää, kuka voi hävittää mitä ja milloin.
EnglishIt is there that it is decided how to use and store substances and how to dispose of waste.
Siellä päätetään aineiden käsittelytavasta, varastoinnista ja jätteiden hävittämisestä.
EnglishEveryone pays, whether they dump their waste in the sea or dispose of it elsewhere.
Kaikki maksavat siitä riippumatta, heittävätkö he jätteitä mereen vai toimittavatko ne satamaan.
EnglishOr, how do you safely smash and dispose of 83 million eggs every day?
Toisin sanoen kuinka voidaan turvallisesti murskata ja hävittää 83 miljoonaa munaa päivittäin?
EnglishIncreasing the number of collection points should enable citizens to dispose of their waste more easily.
Keräyspisteiden lisääminen tekee jätteiden hävittämisen helpommaksi kansalaisille.
EnglishIt is important that ships should easily be able to dispose of their waste.
On tärkeää, että alusten on helppoa päästä jätteestä eroon.
EnglishI think that we agree that ships have to dispose of waste and residues in port.
Olemme uskoakseni yksimielisiä siitä, että alusten on toimitettava jätteensä ja ylijäämäaineensa satamiin.
EnglishSurely if people have already paid the disposal costs then they will actually dispose of the waste in port.
Kun jätteiden toimittamisesta on jo maksettu, voidaan ne toimittaa myös satamassa.
EnglishFurthermore, how much does it cost to dispose of radioactive waste?
Lisäksi, kuinka paljon radioaktiivisen jätteen käsittely maksaa?
EnglishThese smaller companies either dispose of their cargo or mix it with other cargo, which causes problems.
Ne joko luopuvat lastistaan tai sekoittavat sen muuhun lastiin, mikä aiheuttaa ongelmia.
EnglishThe risks at the waste stage are considerable because we cannot dispose of the harmful substances in PVC.
Hävittämisvaiheella on suuret riskinsä, koska emme pääse eroon PVC:n vahingollisista aineista.
EnglishHow do you remove and dispose of 100 million hens in 24 hours?
Kuinka aiotte hävittää 100 miljoonaa kanaa vuorokaudessa?
EnglishIn this regard, the European Union is fortunate enough to dispose of quite considerable amounts of funding.
EU:lla on tässä asiassa mahdollisuus tarjota varteenotettavia keinoja ongelman helpottamiseksi.
EnglishWe have also enshrined in our legislation the right to dispose of dangerous goods as well as counterfeit goods.
Olemme myös säilyttäneet lainsäädännössämme oikeuden tuhota vaaralliset ja väärennetyt tuotteet.
EnglishEven in the Community framework, the Commission proposes, but the Council and Parliament dispose.
Jopa yhteisön kehyksessä komission tehtävä on vain ehdottaa, sillä päätöksistä vastaavat neuvosto ja parlamentti.
EnglishThe animal feed chain is not somewhere to dispose of waste, and industrial waste products have no place in animal feed.
Eläinrehuketju ei ole mikään kaatopaikka, eivätkä teollisuusjätteet kuulu eläinten rehuihin.
EnglishOne of these problems is how we dispose of our waste.
Yksi näistä ongelmista on se, mitä teemme jätteillemme.