"disrepute" translation into Finnish

EN

"disrepute" in Finnish

EN disrepute
volume_up
{noun}

disrepute (also: infamy, notoriety)
disrepute

Synonyms (English) for "disrepute":

disrepute
English

Context sentences for "disrepute" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf we do not stick to the facts, we bring this House into disrepute, in my view.
Jos emme pitäydy tosiasioissa, vaarannamme nähdäkseni tämän parlamentin maineen.
EnglishI would also wish to expose an institution that is bringing Parliament into disrepute.
Haluaisin myös paljastaa sen instituution, joka pilaa parlamentin maineen.
EnglishIt is decisions like this that have brought the whole CFP into disrepute.
Tällaiset päätökset ovat antaneet huonon maineen koko yhteiselle kalastuspolitiikalle.
EnglishWe should expose people when they are bringing this Parliament into disrepute.
Meidän pitäisi paljastaa ihmiset, jotka pilaavat parlamentin maineen.
EnglishIt would bring the EU into further disrepute if we legislate against the sun in the workplace.
EU:n maine kärsii edelleen, jos säädämme, ettei työpaikalla saa olla aurinkoa.
EnglishIt will bring the OSCE into disrepute, a state of affairs not desired by this House.
Se saa ETYJ:n huonoon valoon, eikä Euroopan parlamentti halua sitä.
EnglishIt is about slaughtering mere calves, and this has rightly fallen into disrepute.
On kysymys kelvollisten nautojen teurastamisesta, ja se on oikeutetusti joutunut huonoon valoon.
EnglishIf we continue in this vein, we risk bringing the legislative process into disrepute.
Jos jatkamme tätä rataa, vaarannamme lainsäädäntöprosessin maineen.
EnglishMrs Lynne is right to say that we risk bringing the EU into disrepute.
Lynne on oikeassa todetessaan, että saatamme vaarantaa EU:n maineen.
EnglishThat is the real problem and it is increasingly bringing us into disrepute.
Sehän on ongelma, jonka yhteydessä nolaamme itsemme jatkuvasti!
EnglishThis exercise brought into some disrepute the precautionary principle.
Tämä kielto toi ennalta varautumisen periaatteelle huonoa mainetta.
EnglishIf it is not possible to measure, then the rule on labelling will be brought into disrepute.
Jos mittaaminen ei ole mahdollista, se laskee pakkausmerkintöjä koskevan säännön arvostusta.
EnglishThis situation cannot continue, because it will bring the European Union into more and more disrepute.
Tämä tilanne ei voi jatkua, koska se saattaa Euroopan unionin yhä huonompaan valoon.
EnglishThis issue has set people talking about Parliament; it must not bring us into disrepute.
Se on otettu puheeksi eikä se saa joutua epäilyttävään valoon.
EnglishInaccurate and uncontrolled declarations are useless and bring the whole system into disrepute.
Epätarkat ja valvomattomat ilmoitukset ovat hyödyttömiä ja pilaavat koko järjestelmän maineen.
EnglishWe cannot, 20 years on, allow Mr Le Pen a second opportunity to bring Europe into disrepute.
Emme voi nyt 20 vuotta myöhemmin antaa jäsen Le Penille uutta mahdollisuutta pilata Euroopan mainetta.
EnglishFrankly it brings the EU into disrepute when we are told that there is nothing that can be done about this situation.
EU saa huonoa mainetta, jos meille ilmoitetaan, ettei tilanteelle ole tehtävissä mitään.
EnglishMany of us believe it brings that agreement into disrepute and that it is now null and void.
Monet uskovat, että se saa kyseisen sopimuksen huonoon valoon ja se että on tehty mitättömäksi ja tarpeettomaksi.
EnglishI think this House brings itself into disrepute by working in this way and I deeply regret it.
Mielestäni tämä parlamentti saattaa itsensä huonoon valoon toimimalla tällä tavoin ja pahoittelen sitä syvästi.
EnglishThis would also guard against one incident throwing the entire cattle feed sector into disrepute.
Täten myös estetään eläinrehusektoria kokonaisuutena joutumasta huonoon valoon yhden satunnaisen tapauksen takia.