"dissatisfaction" translation into Finnish

EN

"dissatisfaction" in Finnish

EN dissatisfaction
volume_up
{noun}

dissatisfaction (also: disaffection, discontent, displeasure)
   In Poland there is growing dissatisfaction with the European Union’s agricultural policy.
   Tyytymättömyys Euroopan unionin maatalouspolitiikkaan lisääntyy Puolassa.
The sense of being excluded gives rise to dissatisfaction, and dissatisfaction gives rise to instability.
Tunne ulkopuolelle jättämisestä aiheuttaa tyytymättömyyttä, ja tyytymättömyys aiheuttaa epävakautta.
The first is dissatisfaction with the current situation of most Roma in the European Union.
Ensimmäinen niistä on tyytymättömyys useimpien romanien nykyiseen tilanteeseen Euroopan unionissa.

Synonyms (English) for "satisfaction":

satisfaction

Context sentences for "dissatisfaction" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishRadicalism, too, is the result of dissatisfaction among the masses of young people.
Radikalismi on niin ikään seuraus erittäin monien nuorten ihmisten tyytymättömyydestä.
EnglishIn spite of this, however, consumers have valid reasons for dissatisfaction.
Tästä huolimatta kuluttajilla on kuitenkin päteviä syitä tyytymättömyyteen.
EnglishI do also understand, from the words you used, your dissatisfaction and your expectations.
Käyttämienne sanojen perusteella ymmärrän myös tyytymättömyytenne ja odotuksenne.
EnglishHowever, Parliament should sound the alarm whenever there is dissatisfaction.
Euroopan parlamentin täytyy kuitenkin tuoda esiin tyytymättömyytensä.
English(PT) Mr Barrot, I agree with you; I agree with your dissatisfaction.
(PT) Arvoisa komission varapuheenjohtaja Barrot, ymmärrän tyytymättömyytenne.
EnglishThis in turn could increase public dissatisfaction with the EU.
Tämä taas omalta osaltaan voi lisätä kansalaisten tyytymättömyyttä EU:ta kohtaan.
EnglishWe want to indicate to the Commission our dissatisfaction with what has happened.
Haluamme ilmaista komissiolle tyytymättömyytemme tapahtuneesta.
EnglishOn occasion, the understandable dissatisfaction of many is misunderstood by the general public.
Joskus kansalaiset tulkitsevat väärin monien tunteman ymmärrettävän tyytymättömyyden.
EnglishI wish to express total dissatisfaction with the reply of the Commission.
Haluan ilmoittaa olevani täysin tyytymätön komission vastaukseen.
EnglishAny half measure will only create dissatisfaction and unfairness.
Kaikki osittaiset ratkaisut johtavat vain tyytymättömyyteen vääryyksiin.
EnglishOthers prefer to speculate about uncertainty, fear and alleged dissatisfaction.
Toiset taas spekuloivat mieluummin epävarmuudella, ahdistuksella ja niin kutsutulla tyytymättömyydellä.
EnglishThe partnership has brought results, although of course there are areas of dissatisfaction.
Yhteistyö on tuottanut tulosta, mutta puutteitakin siinä toki on.
EnglishI agree with the previous speakers who have already expressed their dissatisfaction about this matter.
Yhdyn edellisiin puhujiin, jotka ilmaisivat tyytymättömyytensä tähän asiaan.
EnglishIt is going to create a lot of unhappiness and a lot of dissatisfaction.
Matkustajat ovat takuulla hyvin surullisia ja tyytymättömiä.
EnglishIt is precisely in the area of the environment that people's dissatisfaction has been most deeply felt.
Juuri ympäristöpolitiikan alalla ihmiset tuntevat syvintä tyytymättömyyttä.
EnglishWe shall, of course, inform her of your dissatisfaction and she will immediately find out what can be done.
Ilmoitamme hänelle mielellämme mielipahastanne. Hän tietää heti, mitä voimme tehdä.
EnglishI therefore wish to express my dissatisfaction with the statements made by the Council and the Commission.
Haluan siksi ilmaista tyytymättömyyteni neuvoston ja komission antamiin lausuntoihin.
EnglishI should also like to voice our dissatisfaction at the backward step in the ad hoc process.
Vielä yksi huomio korostaaksemme tyytymättömyyttämme tilapäisessä menettelyssä otettuun takapakkiin.
EnglishYet internal border controls in the EU remain, and that is a cause of profound dissatisfaction for us.
Silti EU:n sisärajoilla tehdään edelleen tarkistuksia, mihin olemme varsin tyytymättömiä.
EnglishMr Perry is completely right in expressing his serious dissatisfaction with the state of affairs.
Jäsen Perry on täysin oikeassa ilmaistessaan vakavan tyytymättömyytensä nykyiseen asiaintilaan.