"disseminated" translation into Finnish

EN

"disseminated" in Finnish

EN disseminated
volume_up
{adjective}

disseminated

Context sentences for "disseminated" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt should be available on request but should not be actively disseminated.
Sen pitäisi olla saatavilla pyynnöstä, mutta sitä ei pitäisi aktiivisesti jakaa.
EnglishNo, I don't think so, but let the good examples continue to be disseminated.
Mielestäni ei pitäisi, vaan annetaan hyvien esimerkkien levittämisen jatkua.
EnglishGood governance practice must be disseminated rapidly across Europe.
Hyvän hallintotavan käytäntöjä on levitettävä nopeasti kaikkialle Eurooppaan.
EnglishMoreover, national legislation is far from adequately disseminated.
Lisäksi myöskään kansallista lainsäädäntöä ei levitetä läheskään kaikkialle riittävästi.
EnglishThe results of this are already being disseminated, primarily via the Internet.
Tuloksia tästä levitetään jo varsinkin Internetin kautta.
EnglishThe requirement that information be disseminated simultaneously has been done away with.
Vaatimus tietojen samanaikaisesta julkaisemisesta on poistettu.
EnglishSpiritual values have been disseminated from Europe throughout the globe.
Henkisiä arvoja on levitetty Euroopasta ympäri koko maailman.
EnglishIn other words, we must ensure that networks and services of general interest are adequately disseminated.
Toisin sanoen: on varmistettava, että yleisen edun mukaista tarjontaa on riittävästi.
EnglishCulture has been vitalised, democratised and disseminated widely.
Kulttuuria on elävöitetty, demokratisoitu ja levitetty laajalle.
EnglishSubsequently, if I need to ensure that this partnership is disseminated and decentralised, then I will do this.
Sitten minun on varmistettava ja aion varmistaa, että tätä kumppanuutta hajautetaan.
EnglishThe risk of fraudulent use of confidential information increases if information is not properly disseminated.
Luottamuksellisen tiedon vilpillisen käytön riski kasvaa, jos tietoa levitetään huonosti.
EnglishWhy was the critical report on the coherence of development policy not disseminated externally?
Miksi kriittistä kertomusta kehitysyhteistyöpolitiikan johdonmukaisuudesta ei ole levitetty julkisuuteen?
EnglishBest practice needs to be disseminated, and fiscal measures put in place against polluters.
Parhaita käytäntöjä olisi levitettävä, ja olisi otettava käyttöön verotuksellisia toimia saastuttajia vastaan.
EnglishBut these messages cannot be disseminated without artists.
Toiminta ei kuitenkaan ole mahdollista ilman taiteilijoita.
EnglishI saw that very good approaches were disseminated here.
Näin, että siellä oli saavutettu erittäin hyvät lähtökohdat.
EnglishThe European Year of Languages is also a framework, which will enable information to be disseminated on how to learn languages.
Euroopan kielten teemavuosi tarjoaa myös puitteet tiedottaa kielten oppimistavoista.
EnglishIt has allowed knowledge to be disseminated and it has added to the experience of those who participated in the programme.
Sen ansiosta on levitetty tietoa, ja ohjelmaan osallistuneet ovat saaneet lisää kokemusta.
EnglishThe so-called crime was that he had disseminated an article on the situation of women under Islam.
Niin kutsuttu rikos oli se, että hän levitti artikkelia, jossa käsiteltiin naisten tilannetta islamilaisessa maailmassa.
EnglishMy thoughts, therefore, also go to Guantanamo, to what is going on there, to all the lies and manipulations that are being disseminated.
Mielessäni ovat siksi myös Guantanamo ja sen tapahtumat sekä kaikki valheet ja ohjailu.
English“Impartiality” means that ESCB statistics must be developed, produced and disseminated in a neutral manner.
Puolueettomuudella tarkoitetaan, että EKPJ:n tilastoja on kehitettävä, tuotettava ja julkaistava neutraalilla tavalla.