"dissent" translation into Finnish

EN

"dissent" in Finnish

EN dissent
volume_up
{noun}

Secondly - and I think here there might be some dissent - we must also be prepared to engage.
Toiseksi meidän on myös valmistauduttava osallistumaan toimintaan, mistä vallitsee tietääkseni jonkinasteinen erimielisyys.
I was also much relieved that 15 months of uncertainty and dissent threatening the Union’s finances had been brought to an end in this way.
Olin myös hyvin helpottunut siitä, että 15 kuukauden epävarmuus ja unionin rahoitusta uhannut erimielisyys oli näin saatu päätökseen.
Thirdly, what for me is a central question, there is clear dissent in this House, President Duisenberg, as to the views you have just expressed.
Kolmanneksi - tämä on minulle keskeinen kysymys - tässä asiassa vallitsee, arvoisa Euroopan keskuspankin pääjohtaja Duisenberg, erimielisyys siitä, mitä aiemmin esititte.

Synonyms (English) for "dissent":

dissent

Context sentences for "dissent" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNevertheless, on the subject of the programme, our dissent could not be clearer.
Kuitenkaan tässä kysymyksessä erimielisyytemme ohjelmasta ei voisi olla ehdottomampi.
EnglishThe clamp-down by the government has not subdued the voices of democratic dissent.
Hallituksen tehoiskut eivät ole vaientaneet demokraattisten toisinajattelijoiden ääniä.
EnglishTherefore, there is no reason whatsoever to encourage further dissent, panic and fear!
Näin ollen ei ole mitään syytä enää lietsoa eripuraa, paniikkia ja pelkoa!
EnglishFirst he attempts to act against dissent in the name of politicised Islam.
Hän pyrkii yhtäältä toimimaan toisinajattelijoita vastaan politisoidun islamin nimissä.
EnglishWhich organisation have you ever come across which has had no dissent from its members?
Oletteko koskaan kohdanneet järjestöä, jonka jäsenet eivät olisi ajatelleet eri lailla?
EnglishWe have made it impossible for people to register their dissent from the project.
Olemme tehneet kansalaisille mahdottomaksi ilmaista heidän erimielisyytensä tästä hankkeesta.
EnglishIt is time for Vietnam to repeal the laws criminalising dissent and religious activities.
Vietnamin on aika kumota lait, jotka kriminalisoivat poikkeavan ja uskonnollisen toiminnan.
EnglishAnd the left is still riven by dissent over the role of the state in managing the economy.
Vasemmistoa puolestaan vaivaavat edelleen erimielisyydet valtion roolista taloudenhoidossa.
EnglishIn those countries it is often used to suppress political dissent.
Kuolemanrangaistusta käytetään näissä maissa poliittisten mielipide-erojen tukahduttamiseen.
EnglishI speak on behalf of the British Labour Members on that major area of dissent.
Puhun Britannian Labour-puolueen jäsenten puolesta tässä tärkeimmässä erimielisyyttä aiheuttavassa asiassa.
EnglishThis House has the right of dissent from these agreements.
Parlamentilla on oikeus esittää eriävä mielipide näihin sopimuksiin.
EnglishSuch is the grip of EU money that dissent from the perceived wisdom is treated almost as heresy.
EU-rahan ote on niin mahtava, että yleisestä käsityksestä poikkeamista pidetään lähes kerettiläisyytenä.
EnglishThere only I dissent slightly from what Mrs Patrie has said.
Ne poikkeavat vain hieman siitä, mitä jäsen Patrie sanoi.
EnglishThe war on dissent continues on the part of Mr Putin.
Presidentti Putin jatkaa edelleen sotaa toisinajattelua vastaan.
English(Murmurs (of dissent) )I am going to return to the presidency because that is what I am expected to speak on.
(Vastustavaa mutinaa) Palaan nyt puheenjohtajakauteen, josta minun odotetaan jatkavan puhetta.
EnglishThe points on which there is dissent are extremely important points which we will have to discuss.
Ne seikat, joissa ilmenee erimielisyyttä, ovat erittäin tärkeitä seikkoja, joista meidän on keskusteltava.
English(Murmurs of dissent) I listened to Mr Martens, quietly.
(Vastustavaa mutinaa) Kuuntelin herra Martensia hiljaisena.
EnglishThere is a continuous clampdown on freedom of expression, peaceful assembly and political dissent.
Ilmaisuvapauden, rauhanomaisen kokoontumisen ja poliittisen toisinajattelun valvontaa kiristetään jatkuvasti.
EnglishWe are also saying 'no' to the criminalisation of dissent in local communities, and therefore 'yes' to legality.
Sanomme myös "ei" paikallisyhteisöjen vastarinnan kriminalisoinnille ja siten "kyllä" laillisuudelle.
EnglishI just wish to show my dissent about that decision.
Haluan vain ilmoittaa eriävän mielipiteeni päätökseen.