EN

do {noun}

volume_up
1. American English, colloquial
Perhaps I do not recognise you because you have a new haircut.
Ehkä en tunnista teitä, koska teillä on uusi kampaus.
do (also: hair)
Mr Trichet was very young, whilst the fifteen governors were elderly, not only did they have white hair, but they were genuinely weary: they were pensioners.
Trichet oli hyvin nuori, kun taas muut 15 pääjohtajaa olivat vanhoja: sen lisäksi, että heillä oli harmaat hiukset, he olivat oikeasti väsyneitä, sillä he olivat eläkeläisiä.
2. British English, colloquial
do
volume_up
pirskeet {noun} [coll.]
do
volume_up
bileet {noun} [coll.]

Context sentences for "do" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFirstly: Do we not already have the option of taking action against Switzerland?
Ensiksi: eikö meillä ole jo nyt mahdollisuus ryhtyä Sveitsin vastaisiin toimiin?
EnglishIf we do not seize this opportunity, we will be failing in our historic mission.
Laiminlyömme historiallisen velvollisuutemme, jos emme tartu tähän tilaisuuteen.
EnglishEU citizens do and should have the right to seek employment in any Member State.
EU:n kansalaisilla on ja tulee olla oikeus etsiä työtä kaikissa jäsenvaltioissa.
EnglishThe second issue is no less important and has to do with farmers on this border.
Toinen seikka, joka on yhtä tärkeä, koskee kyseisen rajaseudun maanviljelijöitä.
EnglishWhat we need to do now is to deal with the fallen timber as swiftly as possible.
Nyt tämä vahingoittunut puuaines on korjattava metsästä mahdollisimman nopeasti.
EnglishI do not know what will happen during the vote, but we cannot ignore this issue.
En tiedä, mitä äänestyksen aikana tapahtuu, mutta emme voi sivuuttaa tätä asiaa.
EnglishGenerally speaking, I support you, but please do not demonstrate in the Chamber.
Yleisesti ottaen tuen teitä, mutta pyydän, ettei mieltä osoiteta istuntosalissa.
EnglishThe main results have already mentioned and I do not need to remind you of them.
Tärkeimmät tulokset on jo mainittu, eikä minun tarvitse muistuttaa teitä niistä.
EnglishIf we do not stick to the facts, we bring this House into disrepute, in my view.
Jos emme pitäydy tosiasioissa, vaarannamme nähdäkseni tämän parlamentin maineen.
EnglishWe do not wish to see Croatia then blocking the aspirations of other candidates.
Emme halua nähdä, että Kroatia estää sen jälkeen muiden ehdokkaiden pyrkimykset.
EnglishWe would not only support you in doing so but would also encourage you to do so.
Emme halua ainoastaan tukea teitä siinä vaan myös rohkaista teitä tekemään niin.
EnglishThe problems will not necessarily solve themselves if we do not talk about them.
Ongelmat eivät välttämättä ratkaise itse itseään, jos me emme keskustelu niistä.
EnglishI therefore do not understand the need to set up these rapid intervention teams.
Siksi en ymmärrä tarvetta näiden nopeiden rajainterventioryhmien perustamiseen.
EnglishDo you know that we unequivocally ruled out the option of a division of Kosovo?
Tiedättekö, että olemme selvästi sulkeneet pois vaihtoehdon Kosovon jakamisesta?
EnglishThankfully the Committee on Budgets has also accordingly undertaken to do this.
Onneksi myös budjettivaliokunta on luvannut toimia asian edellyttämällä tavalla.
EnglishThis year is the time to demonstrate exactly what Parliament can and cannot do.
Tänä vuonna parlamentin on aika näyttää, mihin se kykenee ja mihin se ei kykene.
EnglishWe do not want to restrict the right of European citizens to individual mobility.
Emme halua rajoittaa Euroopan kansalaisten oikeutta yksilölliseen liikkuvuuteen.
EnglishAnd then we hand the people an entire Treaty and say: what do you think of that?
Sitten ojennamme kansalle koko sopimuksen ja kysymme: "Mitä mieltä olette tästä?"
EnglishOf course, we have a number of problems, but they do not only concern the market.
Toki meillä on lukuisia ongelmia, mutta ne eivät kosketa pelkästään markkinoita.
EnglishIt also means focusing on the fundamentals, as a medium-sized business would do.
Se tarkoittaa myös keskittymistä perusasioihin kuten keskikokoinen yritys tekisi.