"documentation" translation into Finnish

EN

"documentation" in Finnish

EN documentation
volume_up
{noun}

documentation
If so, have you already forwarded this documentation to the committee responsible?
Jos olette, niin oletteko antanut asiakirjat edelleen asiasta vastaavalle valiokunnalle?
Is there any new evidence in the documentation provided by AFSSA?
Sisältävätkö AFSSA:n antamat asiakirjat uusia todisteita?
There was nothing unusual in this, and it is backed up by the appropriate medical documentation.
Tässä ei ollut mitään epätavallista, ja asiaa tukevat myös asianmukaiset lääketieteelliset asiakirjat.
documentation
The extent to which documentation and traceability are really effective is open to doubt.
Ei ole selvää, miten tehokkaita dokumentointi ja jäljitettävyys todella ovat.
The obstacles which posed problems until now include impenetrable documentation, ever-changing eligibility criteria or short deadlines for submitting dossiers.
Tähän mennessä ongelmia aiheuttaneita esteitä ovat olleet muun muassa käsittämätön dokumentointi, alati muuttuvat kelpoisuusedellytykset ja asiakirjojen toimittamisen lyhyet määräajat.
documentation (also: evidence, proof)

Synonyms (English) for "documentation":

documentation
document

Context sentences for "documentation" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFor more information, see the documentation supplied by that antispyware program.
Lisätietoja on kyseisen vakoiluohjelmien torjuntaohjelman toimittamissa ohjeissa.
EnglishDownload drivers, configuration utilities and documentation for your devices.
Opi ohjelmiston avulla mukauttamaan Microsoft-laitteesi ja paranna tuottavuuttasi.
EnglishThe transfers take place without documentation and can therefore never be traced.
Siirrot tapahtuvat liitteittä, eikä niitä voi sen vuoksi koskaan jäljittää.
EnglishThe requirements of transparency and public scrutiny of documentation are fundamental.
Vaatimukset avoimuudesta ja asiakirjojen yleisestä saatavuudesta ovat perustavia.
EnglishBefore installing a sound card, be sure to consult the documentation that came with it.
Tutustu äänikortin mukana toimitettuihin ohjeisiin ennen äänikortin asentamista.
EnglishCheck the documentation for your computer to determine if your computer has one.
Tarkista tietokoneen mukana toimitetuista ohjeista onko tietokoneessasi muistikortinlukija.
EnglishSecondly, social security documentation must be harmonised across the EU.
Toiseksi: sosiaaliturvajärjestelmien asiakirjoja on yhdenmukaistettava EU:n alueella.
EnglishWe do not think documentation is necessary at all for very small businesses.
Mielestämme asiakirjoja ei tarvita lainkaan hyvin pienissä yrityksissä.
EnglishCheck the documentation that came with your computer or go to the manufacturer's website.
Lisätietoja on tietokoneen mukana toimitetuissa ohjeissa tai valmistajan sivustossa.
EnglishFor information, see the Bluetooth documentation that came with your computer.
Tietokoneen mukana tulleissa Bluetooth-käyttöohjeissa on lisätietoja.
EnglishThe 5-Pack includes 5 sets of user documentation with 5 CDs (if software is required)
5-Pack sisältää 5 opassarjaa ja 5 CD-levyä (jos tarvitaan ohjelmistoa)
EnglishReporting and documentation requirements in the case of merger and divisions (
Tietojen ilmoittamista ja asiakirjoja koskevat vaatimukset sulautumisissa ja jakautumisissa (
EnglishThere is plenty of documentation, but that documentation is not always read.
Aineistoa on paljon, mutta on totta, että siihen ei aina tutustuta.
EnglishNone of us has any documentation and we are being asked to take a decision.
Kenelläkään ei ole asiakirjoja, ja meitä pyydetään tekemään päätös.
EnglishMr Barón Crespo, you stated that there was some problem with the disappearance of documentation.
Jäsen Barón Crespo, totesitte, että asiakirjojen katoamiseen liittyi jokin ongelma.
EnglishFor specifics, check the documentation that came with your printer or software application.
Lisätietoja on tulostimen tai ohjelmiston mukana toimitetuissa ohjeissa.
EnglishCheck your router's documentation for more information about configuring ports.
Lisätietoja porttien määrittämisestä on reitittimen oppaissa.
EnglishA network of information centres, documentation centres and speakers in every EU country.
Kussakin EU-maassa on tiedotuspisteitä, EU-tallekirjastoja ja EU-luennoitsijoiden verkosto.
EnglishDownload drivers, configuration utilities and documentation for your devices.
Laitteidesi ajureiden, määritysapuohjelmien ja ohjeiden lataus.
EnglishFor information about the batteries, see the documentation that is included with the device.
Lisätietoja paristoista löytyy laitteen mukana tulleista käyttöohjeista.