"down-to-earth" translation into Finnish

EN

"down-to-earth" in Finnish

EN down-to-earth
volume_up
{adjective}

down-to-earth (also: cogent, hard-headed, hardheaded, healthy)
down-to-earth (also: earthy, grounded)
down-to-earth (also: practical)
However, we also need the down-to-earth approach that I read between the lines in Mr Clarke's words.
Tarpeen on kuitenkin myös se käytännönläheinen lähestymistapa, joka on luettavissa neuvoston puheenjohtajan puheen rivien välistä.

Synonyms (English) for "down-to-earth":

down-to-earth
English

Similar translations for "down-to-earth" in Finnish

down noun
Finnish
down adjective
down adverb
to down verb
to preposition
Finnish
earth noun
Earth noun
Finnish
to earth verb

Context sentences for "down-to-earth" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI would like to say something about some rather more down-to-earth problems.
Itse haluaisin kommentoida muutamia huomattavasti maanläheisempiä ongelmia.
EnglishThe title of our parliamentary decision is 'How to bring space down to earth'.
Parlamentissa antamamme päätöksen otsikko on "avaruustekniikan hyödyntäminen maankamaralla".
EnglishPeople who make use of the free movement of persons are brought down to earth with a shock.
Ihmiset, jotka toteuttavat itse vapaata liikkuvuutta, palaavat pettyneinä takaisin.
EnglishWe have tried to demystify the satellite agencies: to bring them down to earth as it were.
Olemme yrittäneet selventää satelliittivirastoja, tuoda ne ikään kuin maan pinnalle.
EnglishWe are incapable of producing down-to-earth legislation with which our citizens can identify.
Emme kykene luomaan konkreettisia lakeja, joihin kansalainen voisi samastua.
EnglishEuropean Space Policy: How to bring space down to earth (debate)
Euroopan avaruuspolitiikka: avaruustekniikan hyödyntäminen maankamaralla (keskustelu)
English(DE) Mr President, after all this excitement, perhaps we need a more down-to-earth approach.
(DE) Arvoisa puhemies, kaiken kiihtymyksen jälkeen tarvitsemme ehkä maanläheisempää lähestymistapaa.
EnglishMr President, I think we should come back down to earth.
Arvoisa puhemies, mielestäni meidän pitäisi palata tosiasioihin.
EnglishIn fact, the more people see these images, the more perhaps we will bring space down to earth.
Itse asiassa, mitä enemmän ihmiset näkevät näitä kuvia, sitä lähemmäs me ehkä tuomme avaruuden maan pinnalle.
EnglishBut those people at the top can also subsequently be brought very much down to earth in the eyes of the public.
Päättäjät voivat kuitenkin pudota korkealta kansalaisten silmissä.
EnglishPresidencies start with big goals, but real life brings us all back down to earth.
Arvoisat parlamentin jäsenet, puheenjohtajakaudet alkavat suurin tavoittein, mutta elävä elämä palauttaa meidät kaikki maan kamaralle.
EnglishStudying the figures which the Court of Auditors quotes for each country will bring you back down to earth with a bump.
Tilintarkastustuomioistuimen esittämien maakohtaisten lukujen tarkastelu pudottaa rajusti maan tasalle.
EnglishLet us bring it all down to earth just a little bit shall we?
EnglishThe Council must stop pleading ignorance of the problem, come back down to earth and face reality.
Neuvoston on lakattava vetoamasta siihen, ettei se ole tietoinen tästä ongelmasta, palattava maan pinnalle ja kohdattava todellisuus.
EnglishLadies and gentlemen, following the Alliance of Civilisations, we must come down to earth and continue voting.
(ES) Hyvät kuulijat, käsiteltyämme Alliance of Civilisations -hanketta palatkaamme maan pinnalle ja jatkakaamme äänestystä.
EnglishCome back down to earth, Mr Aznar!
Señor Aznar ¡aterrice! (Arvoisa Aznar, herätkää!)
EnglishThe real problem is to attract long-term, humble, down-to-earth funding for the necessary investments.
Todellinen ongelma on houkutella pitkällä tähtäimellä toimivia, nöyriä, todellisuudentajuisia rahoittajia tekemään tarvittavat investoinnit.
EnglishI think that we must get away from this, and conduct a more down-to-earth policy along the lines of zero tolerance.
Mielestäni meidän on päästävä siitä eroon ja harjoitettava maanläheisempää politiikkaa nollatoleranssin viitoittamalla linjalla.
EnglishPerhaps this will bring us down to earth and perhaps we will then amend the visa regime more easily and with greater urgency.
Näin pääsemme ehkä takaisin maan pinnalle ja muutamme sen jälkeen viisumijärjestelmää entistä auliimmin ja kiireemmin.
EnglishIt has been, above all, in respect of foreign and security policy, that the Ghent Summit has brought us down to earth.
Juuri ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvissä seikoissa Gentin huippukokous kuitenkin palautti meidät taas vahvasti maanpinnalle.