EN

draw {noun}

volume_up
1. general
draw (also: tie, stand-off)
Has the game ended in a draw, as I saw one newspaper article assert?
Onko tuloksena tasapeli, kuten eräässä sanomalehdessä väitettiin?
We have ended up not with a draw but with a compromise, in which it is clearly the green interests that have won.
Tuloksena ei ole tasapeli vaan kompromissi, jossa ympäristönsuojelijat ovat selviä voittajia.
draw (also: lure, come-on)
draw (also: lottery)
draw (also: magnet)
Each enlargement brings us new neighbours which are drawn to the European Union as to a magnet and some hope to become candidates themselves too.
Jokaisen laajentumisen myötä saamme uusia naapureita, joita Euroopan unioni vetää puoleensa kuin magneetti ja joista osa haluaisi itsekin päästä ehdokasvaltioksi.
draw
volume_up
henkoset {noun} (tupakasta)
draw
volume_up
henkisavut {noun} (tupakasta)
2. colloquial
draw (also: cannabis)

Context sentences for "draw" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEurope has always reflected its past and continues to draw on that legacy today.
Euroopan unioni on aina pohtinut historiaansa ja jatkaa tätä perinnettä edelleen.
EnglishTo conclude, Madam President, I would like draw attention to rural development.
Arvoisa puhemies, haluaisin lopuksi kiinnittää huomiota maaseudun kehittämiseen.
EnglishI also consider it important to draw our attention to electromagnetic radiation.
Pidän myös tärkeänä, että huomiomme kiinnitetään sähkömagneettiseen säteilyyn.
EnglishI should like to draw your attention to various points made in the Corbett report.
Haluaisin kiinnittää huomionne muutamaan Corbettin mietinnössä esitettyyn asiaan.
EnglishThe cooperation of all the political powers is required to draw up a constitution.
Valtiosäännön valmisteluun tarvitaan kaikkien poliittisten voimien yhteistyötä.
EnglishI would just like to draw attention to the last matter - the question of security.
Haluaisin vain kiinnittää huomiota viimeiseen asiaan - turvallisuuskysymykseen.
EnglishMr President, when speaking in this debate I want to draw attention to four issues.
Arvoisa puhemies, haluan tässä keskustelussa kiinnittää huomiota neljään asiaan.
EnglishMr Espadas Moncalvillo says: yes, we need the Commission to draw up something.
Puheenjohtaja Espadas Moncalvillo vastasi: kyllä, komission on laadittava jotain.
EnglishI would also draw her attention to the report of Parliament's STOA Committee.
Haluaisin kiinnittää hänen huomionsa myös parlamentin STOA-komitean selvitykseen.
EnglishThere are, though, two aspects of it to which I would now like to draw attention.
Haluan kuitenkin nyt kiinnittää huomionne kahteen siihen liittyvään seikkaan.
EnglishNonetheless, I think it is possible to draw some conclusions from today’s debate.
Tämänpäiväisestä keskustelusta voidaan mielestäni esittää muutamia päätelmiä.
EnglishI therefore draw the conclusion that this Commission accepts social dumping.
Vedän tästä sen johtopäätöksen, että komissio hyväksyy sosiaalisen polkumyynnin.
EnglishI hope we will see the same spirit of cooperation when we draw up the 2011 budget.
Toivon saman yhteistyöhengen jatkuvan, kun laadimme vuoden 2011 talousarviota.
EnglishI should like to draw attention to the three main amendments which we have tabled.
Haluaisin kiinnittää huomionne esittämiimme kolmeen tärkeimpään tarkistukseen.
EnglishWe should draw some lessons from the debate we had on the Services Directive.
Meidän olisi pitänyt oppia jotain palveludirektiivistä käymästämme keskustelusta.
EnglishAs my final point, I would like to draw attention to the issue of simplification.
Viimeiseksi haluaisin kiinnittää huomiota yksinkertaistamista koskevaan kysymykseen.
EnglishI would like to draw attention to some matters addressed by our rapporteurs.
Haluaisin kiinnittää huomiota joihinkin esittelijöidemme käsittelemiin aiheisiin.
EnglishI heard Mrs Malmström suggest that we should, as it were, draw it to a close.
Kuulin, kuinka jäsen Malmström suositteli meille sen suoranaista lopettamista.
EnglishWhat, now, are the conclusions we should draw from the events of the past few weeks?
Millainen johtopäätös meidän olisi nyt tehtävä kuluneiden viikkojen tapahtumista?
EnglishThe second part to which I wish to draw attention is that concerning parental leave.
Toinen asia, johon haluan kiinnittää huomiota, on vanhempainlomaa koskeva osio.