EN dressing
volume_up
{noun}

1. general

dressing (also: fertilizer)
dressing

2. medicine

dressing
volume_up
side {noun}
dressing

3. gastronomy

dressing
dressing

Context sentences for "dressing" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAt present, we are just dressing up savings products in a very ill-defined way.
Tällä hetkellä me vain verhoamme säästötuotteet hyvin huonoilla määritelmillä.
EnglishYou don't want to pick the wrong mutual fund, or even the wrong salad dressing.
Ei ihminen halua valita väärää rahastoa tai edes väärää salaatinkastiketta.
EnglishI believe I am being reasonable and fair in saying this document is window-dressing.
Olen uskoakseni järkevä ja reilu sanoessani, että tämä asiakirja on silmänlumetta.
EnglishIn a nutshell, climate change at the Bali conference was mere window-dressing.
Kiteyttäen ilmastomuutos oli Balin konferenssissa lähinnä silmänlumetta.
EnglishThis is nothing more than window-dressing and it will not address the issues.
Tämä on pelkkää silmänlumetta, eikä siinä puututa itse asiaan.
EnglishThis constitutes further evidence of the Romanian political window-dressing.
Tämä on lisätodiste Romanian poliittisesta silmänlumeesta.
EnglishThis compromise, this window dressing, this deception is both a lie and a scandal.
Tällainen kompromissi, tällainen silmänlume, tällainen pettymys on sekä valheellinen että skandaalimainen.
EnglishCan I just say that I think that this sort of window dressing is what got us where we are.
Sanoisin, että juuri tällaisten harhautusten takia olemme joutuneet tilanteeseen, jossa nyt olemme.
EnglishWe will debate it with him and we will give him a dressing-down.
Keskustelemme siitä hänen kanssaan ja annamme hänelle läksytyksen.
EnglishBut, unfortunately, we feel that this is merely window dressing.
Mutta valitettavasti me pelkäämme, että kyse on vain hämäyksestä.
EnglishI wanted to see how dressing biblically affected my mind.
Halusin nähdä, kuinka raamatullinen pukeutuminen vaikuttaisi mieleeni.
EnglishIf not, we will end up with mere window-dressing, and I believe that the citizens expect more from us than that.
Muuten tuloksena on vain hieno kulissi, ja uskon kansalaisten odottavat meiltä enemmän.
EnglishEither it is window-dressing or it has real clout.
Se on joko silmänlumetta tai sitten sillä on todellista painoarvoa.
EnglishThe reform of the Stability and Growth Pact, that harmful budgetary constraint, is also window-dressing.
Myös vahingollisten budjettirajoitusten eli vakaus- ja kasvusopimuksen uudistaminen on silmänlumetta.
EnglishMadam President, I fear that the citizens' initiative will merely prove to be a giant piece of window dressing.
Arvoisa puhemies, pelkään, että kansalaisaloite osoittautuu pelkästään jättiläismäiseksi näyteikkunaksi.
EnglishTo many dissatisfied Czechs this may seem like window dressing, yet I remain optimistic.
Monien tyytymättömien tšekkien mielestä tämä voi näyttää pelkältä julkisivun kaunistamiselta, mutta olen kuitenkin optimistinen.
EnglishDressing up the old treaty in new clothes, or separating it into smaller chunks is a rather cheap ploy.
Vanhan sopimuksen pukeminen uusiin vaatteisiin tai sen erottaminen pieniin paloihin on varsin halpahintainen temppu.
EnglishEach country has received a good dressing-down.
Jokainen jäsenvaltio on saanut osansa arvostelusta.
EnglishThe Dutch representatives in the European Union do not want bread and circuses or window-dressing but facts.
Hollannin edustajat Unionissa Euroopan puolesta eivät halua leipää ja sirkushuveja, eivät pelkkää koristelua, vaan tekoja.
EnglishJust doing a bit of window dressing is not enough.
Pelkkä näön vuoksi tutkiskelu ei riitä.