"duff" translation into Finnish

EN

"duff" in Finnish

EN duff
volume_up
{noun}

1. American English, colloquial

duff (also: ass, bum, booty)
volume_up
perse {noun} [coll.]
duff (also: bum, behind, butt, booty)
volume_up
peppu {noun} [coll.]

Synonyms (English) for "duff":

duff
English

Context sentences for "duff" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI should like to single out, if I may, Mr Hänsch, Mr Méndez de Vigo and Mr Duff.
Haluaisin mainita erityisesti jäsen Hänschin, jäsen Méndez de Vigon ja jäsen Duffin.
EnglishWhile we are on that subject, I believe that Mr Duff’s question is very important.
Nyt kun puhumme aiheesta, katson jäsen Duffin kysymyksen hyvin tärkeäksi.
EnglishEven while Mr Duff was speaking I had already clearly indicated that I wanted to speak.
Osoitin selkeästi haluavani puheenvuoron jo Andrew Duffin puheenvuoron aikana.
EnglishThis seems to me to be the thrust of the Duff Report, which is why we will be endorsing it.
Tämä on nähdäkseni Duffin mietinnön pääsisältö, minkä vuoksi me kannatamme sitä.
EnglishSo, for the time being, what I am about to say applies only to the Duff/Voggenhuber report.
Puheeni koskee siis tällä hetkellä ainoastaan Duffin ja Voggenhuberin mietintöä.
EnglishWell then, on this matter I would simply like to borrow a vivid picture painted by Mr Duff.
Näin ollen haluaisin nyt palata jäsen Duffin esittämään voimakkaaseen vertauskuvaan.
EnglishAs Mr Duff raised the issue, I think that the Ergenekon investigation is a case in point.
Mielestäni Andrew Duffin esiin tuoma Ergenekon-tutkimus on hyvä esimerkki.
EnglishThank you very much, Mr Duff, for your great engagement in your responsibilities.
(EN) Hyvä Andrew Duff, suuret kiitokset vahvasta sitoutumisesta velvollisuuksienne hoitamiseen.
EnglishMr Duff spoke about the trade regulation being done within three months.
Jäsen Duff puhui kauppa-asetuksen laatimisesta kolmen kuukauden sisällä.
EnglishHowever, the report by Duff and Voggenhuber has given us cause for this today.
Tänään on kuitenkin siihen tilaisuus, kun on kyse kollegoiden Duff ja Voggenhuber mietinnöstä.
English. - Mr President, the Commission thanks Mr Duff for his report.
Arvoisa puhemies, komissio kiittää Andrew Duffia hänen mietinnöstään.
English(DE) Mr Duff, we are not refusing to trade with the Turkish Cypriots.
Hyvä parlamentin jäsen, emme me kieltäydy kaupankäynnistä Kyproksen turkkilaisten kanssa.
EnglishThat is what I explain in the minority opinion appended to the Duff Report.
Selitän tämän asian Duffin mietinnön liitteenä olevassa vähemmistöön jääneessä mielipiteessä.
EnglishThe Duff report goes in the right direction; all that is needed is action.
Duffin mietinnössä mennään oikeaan suuntaan. Tarvitaan vain toimia.
EnglishThus I am fully in agreement with Mr Nicolaï and with Mr Duff.
Näin ollen olen täysin yhtä mieltä ministeri Nicolaïn ja jäsen Duffin kanssa.
EnglishYes, I am talking about Mr Duff’s Plan B and a lot more besides.
Kyllä, minä puhun nyt jäsen Duffin suunnitelmasta B ja paljosta muustakin.
EnglishThat is why I will vote against the Duff report and I will call upon my group to do the same.
Tästä syystä aion äänestää, ja pyydän myös ryhmääni äänestämään Duffin mietintöä vastaan.
EnglishMr Duff is amongst them: his party also wants a referendum.
Jäsen Duff kuuluu heihin, ja myös hänen puolueensa on kansanäänestyksen kannalla.
EnglishI would like to say a word about Mr Duff, who tabled Amendment No 14.
Haluaisin sanoa sanasen jäsen Duffista, joka jätti tarkistuksen 14.
EnglishI should once again like to emphasise what Mr Duff and Mr Mann have said.
Minä haluaisin pitää vielä kerran kiinni siitä, mitä kollega Duff ja myös kollega Mann totesivat.