"durability" translation into Finnish

EN

"durability" in Finnish

EN durability
volume_up
{noun}

The durability and credibility of the Union for the Mediterranean depend on its ability to operate.
Välimeren unionin kestävyys ja uskottavuus ovat yhteydessä sen toimintakykyyn.
A key feature of EU transport policy is durability.
EU:n liikennepolitiikassa keskeinen piirre on kestävyys.
Its practicality and durability depend on the design, the method of manufacture and the materials used.
Niiden käytännöllisyys ja kestävyys riippuvat suunnittelusta, valmistusmenetelmästä ja käytetyistä materiaaleista.
durability (also: continuance, duration)
volume_up
kesto {noun}

Context sentences for "durability" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Commission cannot accept the demands in Amendments Nos 5, 13 and 20 regarding durability.
Komissio ei hyväksy kestävyyttä koskevia vaatimuksia tarkistuksissa 5, 13 ja 20.
EnglishThis situation raises the burning issue of European industry's durability.
Tämä tilanne nostaa akuutilla tavalla esiin kysymyksen Euroopan teollisuuden jatkuvuudesta.
EnglishFor two-wheelers, too, demands must be made on their durability.
Meidän on siis vaadittava pysyvyyttä myös kaksipyöräisiltä ajoneuvoilta.
EnglishFinally, the last criterion relates to the durability and sustainability of the development undertaken.
Viimeinen peruste liittyy käynnistetyn kehityksen kestävyyteen ja perusteltavuuteen.
EnglishTo this end, we have tightened up the provisions on the durability of emissions control devices.
Olemme siis tiukentaneet päästöjen kannalta tärkeiden osien kestävyyttä koskevia määräyksiä.
EnglishThe Commission cannot accept increase of the durability requirement from 80, 000 km to 160, 000 km.
Komissio ei voi hyväksyä kestävyysvaatimuksen nostamista 80 000 kilometristä 160 000 kilometriin.
EnglishLight weight with improved the durability of the webcam body.
Tallentaa aitoa HD-laatuista kuvaa jopa 30 kuvaa sekunnissa.
EnglishFor the durability and credibility of the bank, it may be important to keep significant reserves.
Pankin vakauden ja uskottavuuden vuoksi saattaa olla tärkeää, että käytössä on huomattavia varantoja.
EnglishWe are pleased about the fact that there is far greater use made of the durability of the structural funds.
Olemme ilahtuneita siitä, että rakennerahastoja käytetään entistä enemmän kestävällä tavalla.
EnglishLightweight with improved durability of the webcam body.
Tallentaa aitoa HD-laatuista kuvaa jopa 30 kuvaa sekunnissa.
EnglishPresident Berlusconi has just invited us to reflect upon the durability of European social welfare.
Puheenjohtaja Berlusconi on juuri pyytänyt meitä pohtimaan Euroopan sosiaalisen hyvinvoinnin kestävyyttä.
EnglishLight weight with improved the durability of the webcam body.
Helposti asennettava, ohjaimia ei tarvitse asentaa.
EnglishI also support a durability test after ten years.
Kannatan myös toimivuuden testaamista kymmenen vuoden kuluttua.
EnglishHow could we ensure their durability?
Miten voisimme taata näiden ohjeiden kestävyyden tulevaisuudessa?
EnglishAnother important point is ensuring durability.
On myös tärkeää, että jatkuvuus taataan.
EnglishIn this way, manufacturers can ensure that all their products are exempt from indicating a date of minimum durability.
Näin valmistajat varmistavat sen, että poikkeusta vähimmäissäilyvyysajan merkitsemisestä sovelletaan kaikkiin niiden valmisteisiin.
EnglishBy this, I do not mean provisions that are applicable pending an amendment, but those with regulatory durability and robustness.
En tarkoita tällä säännöksiä, joita sovelletaan, kunnes tehdään muutoksia, vaan niitä, joissa on kyse sääntelyn kestävyydestä.
EnglishThus, since 2001 calls for proposals have attached great importance to the durability of projects during the evaluation process.
Ehdotuspyynnöissä on tämän vuoksi kiinnitetty vuodesta 2001 lähtien paljon huomiota hankkeiden kestävyyteen arviointiprosessin kuluessa.
EnglishWe also suggest of course that durability and monitoring should be increased, as with the passenger cars and light commercial vehicles.
Lisäksi ehdotamme tietenkin, että myös kestävyyttä ja valvontaa parannetaan samalla tavalla kuin henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen osalta.
EnglishAt the same time, though, it combines these points with the advantage of the durability of a deed or contract, and the provision of legal certainty.
Samalla se kuitenkin yhdistää nämä kohdat asiakirjojen oikeusvoiman, sopimusten pitävyyden ja oikeusvarmuuden antamisen tuomiin etuihin.