EN

edit {noun}

volume_up
It is not a decision on the transitional regime itself, but simply a piece of editing.
Kyseessä ei ole varsinaisesti siirtymäjärjestelyä koskeva päätös vaan ainoastaan kielellinen muutos!

Synonyms (English) for "edit":

edit

Context sentences for "edit" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishClick the Edit menu, point to Permission, and then click Restrict Permission As.
Napsauta Muokkaa-valikkoa, osoita Käyttöoikeus ja valitse Rajoita käyttöoikeuksia.
EnglishOn your account page, under Password and security info, click Edit security info.
Valitse tilisivusi Salasana- ja suojaustiedot -osassa Muokkaa suojaustietoja.
EnglishUsing Windows Movie Maker, you can edit clips in a variety of different ways.
Kun käytössäsi on Windows Movie Maker, voit muokata leikkeitä monin eri tavoin.
EnglishWordPad is a text-editing program you can use to create and edit documents.
WordPad on tekstinkäsittelyohjelma asiakirjojen luomista ja muokkaamista varten.
EnglishUnder the name of the child you want to adjust settings for, click Edit settings.
Napsauta Muokkaa asetuksia sen lapsen nimen kohdalla, jonka asetuksia haluat muokata.
EnglishIf any other result appears, click Edit, and make corrections as necessary.
Jos näytössä näkyy jokin muu tulos, valitse Edit ja tee tarvittavat muutokset.
EnglishTo crop a finished panorama, on the Edit tab, in the Adjustments group, click Crop.
Jos haluat rajata panoraamaa, valitse Muokkaa-välilehden Mukautukset-ryhmästä Rajaa.
EnglishPaint is a drawing program you can use to create drawings or edit digital pictures.
Paint on piirrosohjelma, jolla voit luoda piirroksia tai muokata digitaalisia kuvia.
EnglishYou can view and edit your Office documents right from your Windows Phone.
Voit tarkastella ja muokata Office-tiedostojasi suoraan Windows Phonestasi käsin.
EnglishTap or click Edit link, Open link, or Remove link depending on what you want to do.
Valitse Muokkaa linkkiä, Avaa linkki tai Poista linkki sen mukaan, mitä haluat tehdä.
EnglishOn your account page, under Password and security info,click link Edit security info.
Valitse tilisivusi Salasana- ja suojaustiedot -osassa Muokkaa suojaustietoja.
EnglishEasily share information, view and edit documents in a browser or in Office.
Jaa helposti tietoja sekä tarkastele ja muokkaa tiedostoja selaimessa tai Officessa.
EnglishWhen you're finished, on the Review & Edit Slide Show screen, click Create.
Kun olet valmis, valitse Tarkastele ja muokkaa diaesitystä -näytössä Luo.
EnglishI’m automatically on the Edit tab and can see all of my options at the top.
Muokkaa-välilehti avautuu automaattisesti, ja näen kaikki vaihtoehtoni ylälaidassa.
EnglishIn the Billing Information Wizard, enter or edit the following information:
Lisää ohjatussa laskutustietotoiminnossa seuraavat tiedot tai muokkaa niitä:
EnglishClick the playlist that you want to edit, and then click Edit in List Pane.
Click the playlist that you want to edit, and then click Edit in List Pane.
EnglishIn the All Users List pane, select the user whose settings you want to edit.
Valitse kaikkien käyttäjien luetteloruudusta käyttäjä, jonka asetuksia haluat muokata.
EnglishRestore the photo to its original location, and then try to edit the photo again.
Palauta valokuva sen alkuperäiseen sijaintiin ja yritä sitten muokata valokuvaa uudelleen.
EnglishUnder Video Tools, on the Edit tab, in the Editing group, click Split.
Valitse Videotyökalut-osan Muokkaa-välilehti ja valitse Muokkaaminen-ryhmästä Jaa.
EnglishThis option allows you to choose which program will be used to edit HTML files.
Tämä vaihtoehto antaa sinun valita, mitä ohjelmaa käytetään HTML-tiedostojen muokkaamiseen.