"editorial" translation into Finnish

EN

"editorial" in Finnish

EN

editorial {noun}

volume_up
editorial (also: leader)
[1] The Editorial was finalised on 6 October 2008.
[1] Pääkirjoitus on laadittu 6.10.2008.

Synonyms (English) for "editorial":

editorial

Context sentences for "editorial" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Commission can accept Amendments 2 and 35, subject to editorial amendments.
Komissio voi hyväksyä tarkistukset 2 ja 35 kirjoitusasua koskevin tarkistuksin.
EnglishThe Commission can accept Amendments 1, 7 and 26, subject to editorial amendments.
Komissio voi hyväksyä tarkistukset 1, 7 ja 26 kirjoitusasua koskevin tarkistuksin.
EnglishThe Commission can also approve Amendment No 26 with certain editorial changes.
Komissio voi myös hyväksyä tarkistuksen 26 tiettyjen toimituksellisten muutosten jälkeen.
EnglishAs the test is quite broad there is also no possibility of infringing on editorial freedom.
Koska testi on varsin laaja, myöskään toimituksellista vapautta ei voida loukata.
EnglishSubject to editorial review, we can accept Amendments Nos 160, 164 and 166.
Voimme hyväksyä tarkistukset 160, 164 ja 166, jos niihin tehdään toimituksellisia muutoksia.
EnglishAs if this were not enough, editorial offices have been ransacked and documents censored.
Ikään kuin tämä ei olisi tarpeeksi, toimituksia on pengottu ja asiakirjoja on sensuroitu.
EnglishA significant number are editorial and do not change the overall meaning.
Huomattava osa tarkistuksista on toimituksellisia eivätkä ne muuta ehdotuksen yleissisältöä.
EnglishIt will be written by the Commission but Parliament will insist on strong editorial control.
Sen kirjoittaa komissio, mutta parlamentti pitää kiinni lujasta toimituksellisesta valvonnasta.
EnglishThe other amendments are either wholly or partly acceptable, subject to editorial amendments.
Muut tarkistukset ovat joko kokonaan tai osittain hyväksyttävissä sanamuodon muokkausten jälkeen.
EnglishThe other amendments are either wholly or partly acceptable, subject to editorial amendments.
Muut tarkistukset ovat joko kokonaan tai osittain hyväksyttäviä, sanamuotojen muokkauksen jälkeen.
EnglishThis looks to me like political editorial control over things on the Internet - the new medium.
Minusta tämä näyttää internetin - uuden viestimen - poliittiselta toimitukselliselta valvonnalta.
EnglishAll these amendments are concerned with very desirable editorial improvements.
Kaikissa näissä tarkistuksissa on kysymys tekstin toimituksellisista parannuksista, jotka ovat erittäin toivottavia.
EnglishAt that time of the day, editorial staff have gone home and we are, in a way, generating old news.
Jakeluhetkellä toimitukset ovat jo kiinni, ja uutiset, joita jaetaan, ovat oikeastaan vanhoja uutisia.
EnglishIt is not an editorial miracle, as many want and wanted what the Convention produced to be.
Se ei ole mikään tekstinlaadinnan riemuvoitto, jota monet olivat valmistelukunnan hengentuotteelta odottaneet.
EnglishThe network service providers are suppliers of technical services and do not have editorial responsibility.
Verkkopalveluoperaattorit ovat teknisten palvelujen tarjoajia, heillä ei ole toimituksellista vastuuta.
EnglishAs far as I can see, this draft resolution seems to be remiss on one particular point from an editorial point of view.
Mielestäni päätöslauselmaluonnos näyttää sisältävän erään toimituksellisen huolimattomuusvirheen.
EnglishIts editorial - the key statement - reflects the  Governing Council’s monthly assessment of the economy and inflationary threats.
Pääkirjoituksessa esitetään  EKP:n neuvoston arvio talouden tilanteesta ja inflaatioriskeistä.
EnglishHow can we be sure that politics in our own countries is not interfering in editorial control and content?
Kuinka voimme olla varmoja, ettei politiikka omissa kotimaissamme sekaannu toimitukselliseen valvontaan ja sisältöön?
EnglishBesides legal considerations, editorial freedom in Russia has suffered a number of setbacks in recent months.
Lainsäädännöllisten näkökohtien ohella Venäjän uutistoimituksen vapaus on kokenut viime kuukausina monia kolauksia.
EnglishOn Amendment No 45 we can accept the change to the definition of primary production, subject to editorial review.
Tarkistuksesta 45 voimme hyväksyä alkutuotannon määritelmää koskevan muutoksen, kunhan sen sanamuotoa tarkistetaan.