"to enlarge" translation into Finnish

EN

"to enlarge" in Finnish

EN to enlarge
volume_up
[enlarged|enlarged] {verb}

So is it really necessary to enlarge the Union before deepening it?
Onko, siis, aivan välttämätöntä laajentaa Unionia ennen kuin sitä syvennetään?
We would caution against rushing to further enlarge the EU retail fund framework.
Varoitamme hätäilystä laajentaa edelleen EU:n vähittäisrahastokehystä.
If you want to enlarge the European Union, you have to make it fit for enlargement.
Jos Euroopan unionia halutaan laajentaa, se on saatava valmiiksi sitä varten.
Shall we be able to enlarge while maintaining our model of solidarity?
Osaammeko laajentua siten, että yhteisvastuuseen perustuva mallimme säilyy?
In my view, the Union should not enlarge unless equality improves.
Unioni ei mielestäni voi laajentua, ellei tasavertaisuus parane.
Only a Union developing in this sort of direction will be able to enlarge in accordance with existing plans.
Vain tähän suuntaan kehittyvä unioni voi laajentua olemassaolevien suunnitelmien mukaisesti.
Internet Explorer Zoom lets you enlarge or reduce the view of a webpage.
Internet Explorerissa voit suurentaa tai pienentää WWW-sivun näkymää.
Lets you enlarge text and images on any section of your screen.
Voit suurentaa tekstiä ja kuvia tietyssä näytön osassa.
Magnifier enlarges different parts of the screen and is part of the Ease of Access Center.
Suurennuslasi suurentaa näytön eri osia.

Context sentences for "to enlarge" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe real question is - what is the cost if we do not enlarge the European Union?
Tärkeämpi kysymys on, mitkä ovat kustannukset, jos Euroopan unioni ei laajennu.
EnglishIn order to enlarge it stone must be laid on stone, or rather stone after stone.
Sen laajentamiseksi on pantava kivi kiven päälle tai paremminkin kivi kiven perään.
EnglishSo I should be grateful if the Commissioner could enlarge upon this question.
Olisin sen vuoksi kiitollinen, jos komission jäsen voisi täsmentää tätä kysymystä.
EnglishWhat is at issue is the assertion that 'we will enlarge from 15 states to 20'.
Kyseessä on siis toteamus siitä, että ?laajenemme 15 valtiosta 20 valtioon?.
EnglishBut to enlarge our Union is also to wonder about the impact of enlargement.
Mutta unionin laajentaminen nyt on myös tämän laajentamisen vaikutusten pohtimista.
EnglishInstead we should put the question: can we afford not to enlarge the European Union?
Sen sijaan meidän on kysyttävä, onko meillä varaa olla laajentamatta Euroopan unionia.
EnglishWe in Parliament thus ask the Commission to enlarge its valuable analyses further.
Me täällä parlamentissa pyydämmekin komissiota vielä laajentamaan arvokkaita analyysejään.
EnglishWe are on the threshold of the ambitious project to enlarge the European Union.
Kunnianhimoista Euroopan, unionin, laajentumishanketta suunnitellaan.
EnglishIntensive preparations are underway to enlarge the Union to include our friends and neighbours.
Laajentumista ystävällismielisiin naapurimaihimme valmistellaan intensiivisesti.
EnglishAs a lot has already been said, I would like to enlarge on just a few things.
Käsiteltävästä aiheesta on sanottu jo paljon, ja haluaisinkin vain täydentää joitakin kohtia.
EnglishIt is a fact that Europe can and has the right to continue to enlarge.
On totta, että EU voi jatkaa laajentumista ja että sillä on oikeus siihen.
EnglishOur ability to enlarge must go hand in hand with other countries' ability to accede.
Laajentumis- ja liittymiskelpoisuuden on synnyttävä samalla kertaa.
EnglishI would like, at this point to enlarge on one point in particular, the evaluation issue.
Haluaisin nyt käsitellä yksityiskohtaisemmin yhtä erityistä seikkaa, nimittäin arviointia.
EnglishWe keep enlarging, and we are right to enlarge towards the Central and Eastern European countries.
Me laajennumme ja me laajennumme myös oikeutetusti Keski- ja Itä-Euroopan maihin.
EnglishMr President, honourable Members, there are just a few points on which I would like to enlarge.
Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, haluan käsitellä vielä muutamaa seikkaa.
EnglishIt is important to ensure that, as we enlarge, we are still able to function efficiently.
On tärkeää varmistaa, että laajentumisen jälkeenkin pystymme edelleen toimimaan tehokkaasti.
EnglishLet me also briefly enlarge upon the social dimension of the problem of the closure of undertakings.
Seuraavaksi käsittelen lyhyesti yritysten sulkemisen sosiaalista ulottuvuutta.
EnglishThese are issues that we badly need to deal with before we can enlarge.
Nämä kysymykset vaativat kipeästi ratkaisua ennen laajentumista.
EnglishI am sure that we can enlarge the trans-European railway corridor network by 2020.
Olen varma, että pystymme laajentamaan Euroopan laajuista rautatiekäytäväverkostoa vuoteen 2020 mennessä.
EnglishOne last point is, of course, our own readiness to enlarge.
Viimeinen näkökohtani on, luonnollisesti, oma valmiutemme laajentumiseen.