EN exit
volume_up
{noun}

1. general

exit
exit
A key remedy for addressing this very real problem is the effective use of exit strategies as a prerequisite to the awarding of funding.
Tämän hyvin todellisen ongelman avainratkaisu on, että varoja myönnetään sillä edellytyksellä, että ohjelmasta poistumista koskevia strategioita käytetään tehokkaasti.
At the end of October, we agreed on a fiscal exit strategy, and at last week's European Council, we agreed on principles for exiting from financial support schemes.
Lokakuun lopussa sovimme finanssipoliittisesta irtautumisstrategiasta, ja viime viikon Eurooppa-neuvoston kokouksessa sovimme periaatteista rahoitustukijärjestelmistä poistumiseksi.

2. formal

exit (also: death, decease, fate, grave)
exit (also: passing, demise, end)

Context sentences for "exit" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf you need to finish a game later, you can exit the game, and then click Save.
Jos haluat pelata pelin loppuun myöhemmin, voit sulkea pelin ja valita Tallenna.
EnglishExit polls, which we consider to be more credible, suggest that this is not the case.
Ovensuukyselyt, joita pidämme luotettavampina, viittaavat siihen, ettei näin ole.
EnglishThat book will be placed at the exit of the Chamber tomorrow morning at 10.00 a.m.
Kirja sijoitetaan istuntosalin läheisyyteen huomisaamusta klo 10.00 alkaen.
EnglishExit polls suggested that a second round would be necessary in the presidential race.
Ovikyselyt antoivat olettaa, että presidentinvaalissa tarvittaisiin toinen kierros.
EnglishMr Birdal was shot at close range and had fourteen entry and exit bullet wounds.
Herra Birdalia ammuttiin läheltä ja hänessä oli 14 luodin sisäänmeno- ja ulostulohaavaa.
EnglishThe conclusions talk about a timely exit from exceptional support measures.
Päätelmissä puhutaan poikkeuksellisten tukitoimien oikea-aikaisesta lopettamisesta.
EnglishI believe that we need a nuclear exit scenario covering the whole of Europe.
Katson, että ydinvoimasta irtautumiselle tarvitaan koko Euroopan kattava suunnitelma.
EnglishNor are they asking about new ways forward, about new exit routes from this crisis.
He eivät myöskään kysele uusista etenemistavoista, uusista teistä pois tästä kriisistä.
EnglishIf you need to finish a game later, just exit the game, and then click Save.
Jos haluat pelata pelin loppuun myöhemmin, sulje peli ja valitse Tallenna.
EnglishThe longer it takes to leave the euro, the worse the consequences of the exit will be.
Mitä kauemmin eurosta luopuminen kestää, sitä pahempia luopumisen seurauksista tulee.
EnglishOur troops are bogged down, and no hope of exit seems possible under such conditions.
Joukkomme ovat pattitilanteessa, eikä nykyisissä olosuhteissa ole toivoa ulospääsystä.
EnglishMoreover, as of 2007, the European Union has an exit to the Black Sea.
Lisäksi Euroopan unionilla on vuodesta 2007 lähtien ollut pääsy Mustamerelle.
EnglishNow we must leave this strategy, this so-called exit strategy, behind.
Nyt meidän on jätettävä taaksemme tämä strategia, niin sanottu irtautumisstrategia.
EnglishThird, the European Union Member States need a clear exit strategy.
Kolmanneksi Euroopan unionin jäsenvaltioilla on oltava selkeä poistumisstrategia.
EnglishThe second part of your response was a sales pitch for entry-exit.
Vastauksenne toinen osa oli maahantulo-maastapoisstumisjärjestelmän myyntipuhe.
EnglishIf you need to finish a game later, exit the game, and then click Save.
Jos haluat pelata pelin loppuun myöhemmin, sulje peli ja valitse Tallenna.
EnglishConcerning independent exit polls, this is not an essential element for the elections.
Riippumattomat ovensuukyselyt eivät ole vaalien keskeinen osatekijä.
EnglishRomania's and Bulgaria's accession provides the European Union with an exit to the Black Sea.
Romanian ja Bulgarian liittymisen myötä Euroopan unionista pääsee nyt Mustallemerelle.
EnglishAnd, for our opponents, the exit clause may also be quite important.
Ja vastustajillemme voi eroamislausekekin (exit clause) olla aika tärkeä.
EnglishAs for the entry/exit system, I believe that we should be more cautious.
Maahantulo- ja maastapoistumisjärjestelmän osalta meidän on mielestäni oltava varovaisempia.