EN exploding
volume_up
{adjective}

exploding

Context sentences for "exploding" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe rate of inflation is exploding, and is currently the highest in the world.
Inflaatio kiihtyy räjähtävällä nopeudella ja on tällä hetkellä maailman korkein.
EnglishIt's equivalent to exploding 400,000 Hiroshima atomic bombs per day 365 days per year.
Sama kuin räjäyttäisi 400 000 Hiroshiman atomipommia päivässä, 365 päivänä vuodessa.
EnglishExploding oil prices, agricultural problems, the depreciation in the euro.
Öljyn hinnan räjähdysmäinen nousu, maatalousongelmat, euron kurssin lasku.
EnglishIt started for me with a letter bomb exploding in my office.
Oma vuoteni alkoi siten, että joku räjäytti kirjepommin toimistossani.
EnglishA mass influx of Turks and exploding parallel societies would finally finish the EU off.
Turkkilaisten joukkomuutto ja rinnakkaisyhteiskuntien räjähdysmäinen lisääntyminen tekisivät EU:sta lopun.
EnglishIt can also be seen in the exploding unemployment figures.
Kriisi näkyy myös räjähdysmäisesti kasvaneina työttömyyslukuina.
EnglishScientists are sounding the alarm, because costs are exploding and will soon go off the chart.
Tutkijat soittavat hälytyskelloja, koska kustannukset lisääntyvät räjähdysmäisesti, eivätkä ne ole kohta enää millään lailla arvioitavissa.
EnglishShould this be the case, the solution in these times of exploding state debts, however, can only be more efficiency, not more bureaucracy.
Jos näin tapahtuu, ainoa ratkaisu näinä aikoina, jolloin valtionvelka on räjähtämässä käsiin, on lisätä tehokkuutta, ei byrokratiaa.
EnglishQuite the opposite, in an enlarged Europe, Mr President, the standardisation imposed by the improper use of majority decisions can lead only to the whole thing exploding.
Arvoisa puhemies, tässä kävisi juuri päinvastoin, sillä enemmistöpäätösten väärinkäyttöön perustuva pakotettu tasapäistäminen laajentuneessa Euroopassa johtaisi vain katastrofiin.
EnglishThe rapid disintegration of the Federal Republic of Yugoslavia did not bring an end to the conflicts, but gave rise to new tensions, which are now again exploding in bloody clashes in Kosovo.
Jugoslavian liittotasavallan nopea hajoaminen ei päättänyt konflikteja vaan synnytti uusia jännitteitä, jotka ovat nyt jälleen puhjenneet verisiksi yhteenotoiksi Kosovossa.
EnglishIn the current climate of exploding energy prices, I believe that it is essential to allow the Member States to counteract the excessive increases in energy prices by decreasing indirect taxes.
Koska energian hinta kohoaa huomattavasti tällä hetkellä, katson, että jäsenvaltioiden pitäisi voida hillitä liiallista energiahintojen kasvua välittömiä veroja alentamalla.
EnglishWe cannot lament the exploding costs on the one hand, and then on the other quite openly become the mouthpiece for, say, a confectionary manufacturer and forget about consumer protection.
Emme voi yhtäältä valitella räjähdysmäisesti lisääntyviä kustannuksia ja toisaalta toimia täysin avoimesti esimerkiksi makeisten valmistajien äänitorvena ja unohtaa kuluttajansuojaa.