EN extra
volume_up
{noun}

1. general

After all, safety is not a luxury or a nice extra, not here and not in China either.
Loppujen lopuksi turvallisuus ei ole luksusta tai mukava lisä, ei täällä eikä Kiinassa.
Inland navigation is not, as you said, an added extra.
Aivan kuten sanoitte, sisävesiliikenne ei ole ylimääräinen lisä.
Industrial fishing really is an extra.
Teollisuuskalastus on todellakin lisä.
extra (also: attachment)
extra (also: luxury, opulence, frill)

2. film & TV

extra
extra

Context sentences for "extra" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt must only be possible to take on extra staff in specifically justified cases.
Henkilöstön lisääminen on sallittua ainoastaan hyvin perustelluissa tapauksissa.
EnglishAs an extra precaution, I am validating this advice to our scientific committee.
Olen painottanut tieteelliselle komitealle tätä seikkaa ylimääräisenä varotoimena.
EnglishWe want the Greek Presidency to give extra momentum to the development of the Union.
Haluamme Kreikan puheenjohtajakaudella antaa lisäpontta unionin kehittämiselle.
EnglishMr Cabrol has pursued his extra proposals with his usual vigour and diligence.
Cabrol on ajanut lisäehdotuksia tavanomaisella tarmollaan ja ahkeruudellaan.
EnglishEurope has gone the extra mile, even two, in the multilateral trade negotiations.
EU on nähnyt erityistä vaivaa monenvälisten kauppaneuvottelujen loppuun saattamiseksi.
EnglishIt should be stressed that every effort has been made to minimise the extra
Tilastopaketin toinen osa on uusi asetus rahalaitosten kotitalouksien ja yritysten
EnglishAnd I am very pleased with the extra ECU 99 m for the Leonardo programme.
Siksi olen hyvin iloinen 99 ylimääräisestä miljoonasta Leonardo-ohjelmaa varten.
EnglishFor this reason some kind of extra, multi-level aid instruments are needed.
Tästä syystä tarvitaan jonkinlaisia ylimääräisiä, monitasoisia tukivälineitä.
EnglishThere should be no extra administrative burdens for our producers, however.
Täkäläisille tuottajille ei tosin saa aiheutua hallinnollisia lisärasitteita.
EnglishFor the Netherlands, the Davies report has another extra dimension that is undeniable.
Alankomaiden näkökulmasta Daviesin mietinnöllä on kiistämätön lisäulottuvuus.
EnglishIt is a way of attracting attention and giving extra focus to a particular subject.
Siten voidaan kiinnittää huomiota ja keskittyä enemmän tiettyyn aiheeseen.
EnglishThis would mean that extra rules would constantly have to be dreamt up.
Se siis tarkoittaa, että tässä asiassa pitäisi löytää jatkuvasti uusia sääntöjä.
EnglishThis implies extra-judicial measures and challenges the division of power'.
Tämä tarkoittaa muita kuin oikeudellisia toimenpiteitä ja kyseenalaistaa vallanjaon.
EnglishIt was good that, in deciding the scope of the next EU budget, we went into extra time.
Oli hyvä, että EU: n tulevan budjettikehyksen päättämisessä otettiin aikalisä.
EnglishIf they do that simultaneously then there will be an extra percent for free.
Jos ne tekevät sen samanaikaisesti, saadaan yksi lisäprosentti ilmaiseksi.
EnglishSecondly, as referred to by the rapporteur, there is the issue of extra-territoriality.
Toinen seikka - kuten esittelijä totesi - on ekstraterritoriaalisuuskysymys.
EnglishIs there a chance here of extra aid to industry or for information purposes?
Olisiko tässä mahdollisuutta lisätä tukea yrityksille tai tiedottamiseen?
EnglishIt will not be solved by - and certainly does not need - extra regulation.
Ongelmaa ei ratkaista lisäämällä sääntelyä - eikä sitä todellakaan tarvita.
EnglishBut also, I believe that we need to find extra resources to create jobs.
Uskon kuitenkin, että meidän on myös löydettävä lisävaroja työpaikkojen luomiseksi.
EnglishWe will now need to be extra vigilant when the texts are implemented.
Meidän on nyt seurattava tinkimättömän valppaasti näiden tekstien soveltamista.