"fall off" translation into Finnish

EN

"fall off" in Finnish

EN fall off
volume_up
{noun}

fall off (also: decline, decrease, fall, fall-off)

Synonyms (English) for "fall off":

fall off

Context sentences for "fall off" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOver the last 45 years it has remained stable, with only a small fall-off of 14%.
Viimeisten 45 vuoden ajan se on pysynyt vakaana ja pienentynyt vain 14 prosenttia.
EnglishWe have a responsibility to ensure that events in this country do not 'fall off the radar'.
Velvollisuutenamme on varmistaa, että kyseisen maan tapahtumat eivät ”katoa täysin tutkasta”.
EnglishThe white goods manufacturers of inefficient goods have actually seen their products fall off the market.
Tehottomien kodinkoneiden valmistajien tuotteet ovat käytännössä hävinneet markkinoilta.
EnglishEverybody is very well aware that we are not dealing with an ordinary fall off in economic activity.
Kaikki ovat hyvin tietoisia siitä, ettemme käsittele tavallista taloudellisen toiminnan vähenemistä.
EnglishHowever, there has been a fall-off in the production of molluscs/shellfish.
Simpukoiden tuotanto on kuitenkin vähentynyt.
EnglishWhile there may be a keen appetite for it at the beginning, interest soon tends to fall off.
Tiedon jakamisen alussa ne ovat kyllä haluttuja, mutta sitten kiinnostus lamaantuu kuitenkin erittäin nopeasti.
EnglishI agree with whoever said ‘we have to pedal’, but I would add ‘otherwise we fall off’.
Olen samaa mieltä sen puhujan kanssa, joka sanoi, että meidän on jatkettava polkemista, mutta lisäisin, että muuten kaadumme.
EnglishWithout this, crop production will fall off markedly and there could also be a noticeable impact on livestock production.
Ilman sitä satomäärä laskee huomattavasti, ja sillä voi myös olla merkittävä vaikutus karjankasvatukseen.
EnglishAfter puberty, we fall off the map.
Puberteetin jälkeen pudotaan kuvioista.
EnglishIt appears that electricity consumption will continue to grow over the next 20 years but that the rate of growth will fall off or slow down.
Näyttää siltä, että sähkön kulutuksen kasvu jatkuu seuraavat kaksikymmentä vuotta, mutta kasvu heikkenee tai loivenee.
EnglishSecond, I cannot accept either the statement that there has been a fall-off in financial and trade relations because, and I would stress this, this is not reflected in the OECD figures.
Toiseksi en voi hyväksyä myöskään sitä, että mietinnön mukaan rahoitukselliset ja kaupalliset suhteet olisivat vähentyneet, koska - korostan tätä - väite ei vastaa OECD: n tilastoja.

Other dictionary words