EN

find {noun}

volume_up
This finding is consistent with X's contention that…
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
This finding reinforces X's assertion that…
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
A very important finding was made, namely that the Commission is still not able to give full accounting information.
Tehtiin yksi huomattava löytö, eli se, että komissio ei vieläkään pysty antamaan täydellisiä tietoja tileistä.

Context sentences for "find" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishDrugs grown and produced in Afghanistan find their way to the streets of Europe.
Afganistanissa kasvatetut ja tuotetut huumeet löytävät tiensä Euroopan kaduille.
EnglishWe must find ways of encouraging European consumers towards using electric cars.
Meidän on löydettävä tavat kannustaa EU:n kuluttajia käyttämään sähköajoneuvoja.
EnglishIt was simply that they could not find a way to operate Rangoon airport either.
Kyse oli vain siitä, etteivät he kyenneet käyttämään Rangooninkaan lentokenttää.
EnglishWe need to find a way of ensuring that Parliament's suggestions are followed up.
On siis luotava menettely, jonka avulla parlamentin ehdotuksia viedään eteenpäin.
EnglishOur policy will only find acceptance among fishermen if the conditions are fair.
Kalastajat hyväksyvät politiikkamme vain, jos edellytykset ovat oikeudenmukaiset.
EnglishI find this pronouncement just as surprising as the term 'European citizenship'.
Tämä sanamuoto on mielestäni yhtä yllättävä kuin termi "Euroopan kansalaisuus".
EnglishThe EU needs to find new ways of working to ensure legitimacy of our decisions.
EU:n on löydettävä uusia toimintatapoja päätösten legitiimiyden varmistamiseksi.
EnglishI therefore find the attitude of these non-EU countries difficult to understand.
Mielestäni näiden EU:n ulkopuolisten maiden asennetta on siksi vaikeata ymmärtää.
EnglishFind tips for using your free SkyDrive account on the web and on your computer.
Katso vinkkejä ilmaisen SkyDrive-tilin käyttämiseen verkossa ja tietokoneessasi.
EnglishTo find ICMP and logging settings, open Windows Firewall with Advanced Security.
ICMP- ja kirjausasetukset saa esiin avaamalla Windowsin laajennetun palomuurin.
EnglishAnd what we do, we become friends, and we find out what that person wants to do.
Solmimme ystävyyssuhteita ja otamme selville, mitä kyseinen ihminen haluaa tehdä.
EnglishI am sure that we will again be able to find a decent compromise on this issue.
Olen varma, että pystymme tässäkin asiassa saavuttamaan kunnollisen kompromissin.
EnglishI regret that we were unable to find a compromise within Mrs Karamanou's opinion.
Ikävä, että jäsen Karamanoun lausunnossa ei kyetty saamaan aikaan kompromissia.
EnglishIt is no surprise to find that pension funds come top of the list of priorities.
Ei ole mikään yllätys, että eläkerahastot mainitaan yhtenä tärkeimpänä asiana.
EnglishOnce you've tagged pictures in the Pictures library, it's easy to find them again.
Kun kuviin on lisätty tunniste Kuvat-kirjastossa, ne on helppo löytää uudelleen.
EnglishI find it somewhat strange that I heard so late about the report being withdrawn.
On hieman erikoista, että sain kuulla mietinnön poistamisesta vasta näin myöhään.
EnglishYou can search in Media Center to find a TV show or movie that you want to record.
Voit etsiä tallennettavaa TV-ohjelmaa tai elokuvaa Media Centerissä haun avulla.
EnglishWe also find, for example, that certain standards have never even been developed.
Tiedämme myös, että jotkut standardit eivät ole esimerkiksi toteutuneet lainkaan.
EnglishI hope that they will find new money from their own sources to go along with this.
Toivon, että ne löytävät lisää varoja omista lähteistään näiden varojen lisäksi.
EnglishLet us have the courage to face up to the real problems and find solutions to them!
Olkaamme tarpeeksi rohkeita tarttumaan todellisiin ongelmiin ja ratkaisemaan ne!