EN

float {noun}

volume_up
1. general
float (also: cork, bobber)
2. economics
3. technology

Context sentences for "float" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere has been an attempt to float the idea of unreasonable profits.
Se on käsite kohtuuttomasta voitosta, jota on pyritty tavoittelemaan.
EnglishThey will float in seawater, but unfortunately do not get recycled under the bottle bills.
Ne kelluvat merivedessä mutta valitettavasti niitä ei kierrätetä.
EnglishBut no, they did not want to float this idea at the WTO negotiations.
Sitä komissio ei kuitenkaan halunnut viedä WTO:n neuvotteluihin.
EnglishThe remaining 15% float around in the ocean and obviously represent a major hazard for other ships, platforms and the environment.
Loput 15 prosenttia jää mereen kellumaan ja aiheuttaa merkittäviä riskejä muille aluksille, porauslautoille ja ympäristölle.
EnglishIt would be better to give poorer households EUR 100 than to float so-called good ideas such as reducing VAT.
Olisi parempi antaa heikosti toimeen tuleville kotitalouksille 100 euroa kuin laskea liikkeelle niin kutsuttuja hyviä ideoita, kuten arvonlisäveron alentaminen.
EnglishFirstly, why is it so simple for Mr Poettering to float his theory that the EU would undergo a change in its nature if Turkey were to join it?
Miten jäsen Poettering voi ensinnäkin niin helposti esittää teoriansa siitä, että EU:n luonne muuttuisi, jos Turkista tulisi sen jäsen?
EnglishIt was the United States' decision to float the dollar and the resulting collapse of the whole Bretton Woods system which set Europe on the long road to monetary union.
Yhdysvaltojen päätös lakkauttaa dollarin ja kullan välinen vaihdettavuus ja luopua koko Bretton Woods -järjestelmästä synnytti Euroopan unionissa ajatuksen oman rahaliiton perustamisesta.