"for the time being" translation into Finnish

EN

"for the time being" in Finnish

EN for the time being
volume_up
{adverb}

for the time being (also: indefinitely, so far)
But for the time being I would still hope that we manage to reach an agreement.
Mutta toistaiseksi toivoisin yhä sitä, että onnistumme pääsemään sopimukseen.
For the time being we will work on the basis of the existing regulation.
Toistaiseksi työskentelemme olemassa olevien asetusten pohjalta.
Today the terrorist threat is greater and it will not disappear for the time being.
Tällä hetkellä terroriuhka on suurempi, eikä se häviä toistaiseksi.

Synonyms (English) for "for the time being":

for the time being

Context sentences for "for the time being" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFor the time being, therefore, I am unfortunately unable to tell you any more.
Tällä hetkellä en siis valitettavasti - toistan tämän - voi sanoa teille enempää.
EnglishFor the time being its popularity lags behind the international ISO 14001 Standard.
Tällä hetkellä se on suosiossa jäljessä kansainvälisestä ISO 14001-standardista.
EnglishThat is no small matter, but it does not seem to me enough for the time being.
Se ei ole vähäinen asia, mutta tällä hetkellä se ei minusta näytä riittävältä.
EnglishBut there is certainly no cause for resting on our laurels for the time being.
Meillä ei ole kuitenkaan missään tapauksessa syytä ryhtyä lepäämään laakereillamme.
EnglishOur Group therefore considers it necessary, for the time being, to abstain.
Myös meidän ryhmämme on sitä mieltä, että tässä vaiheessa on äänestettävä tyhjää.
EnglishFor the time being, Sweden does not fulfil all the criteria for introducing the euro.
Tällä hetkellä Ruotsi ei täytä kaikkia euron käyttöönottoa koskevia perusteita.
EnglishBut I have to say that, for the time being, we have regulations in place.
Minun on kuitenkin todettava, että tällä hetkellä meillä on tarvittavat säännökset.
EnglishFinally, there will not be a European public prosecutor for the time being.
Lopuksi totean, että tässä vaiheessa ei perusteta Euroopan syyttäjäntointa.
EnglishGene therapy is so costly for the time being and that may threaten accessibility.
Se on tällä hetkellä hyvin kallista, mikä voi vaarantaa siihen pääsyn.
EnglishSo I have accepted that this is as far as we can go for the time being.
Olen siis hyväksynyt sen, että tällä hetkellä emme voi mennä tämän pitemmälle.
EnglishSo, for the time being, what I am about to say applies only to the Duff/Voggenhuber report.
Puheeni koskee siis tällä hetkellä ainoastaan Duffin ja Voggenhuberin mietintöä.
EnglishRegarding funding, there is no fund or mechanism for the time being.
Mitä tulee rahoitukseen, tällä hetkellä ei ole olemassa rahastoa tai mekanismia.
EnglishFor the time being, Europe is faced with a humanitarian crisis of tragic proportions.
Tällä hetkellä vastassamme on Euroopan kannalta dramaattisen laaja humanitaarinen kriisi.
EnglishFor the time being no ban has been implemented by the Member States in general.
Tähän mennessä jäsenvaltiot yleisesti eivät ole määränneet kieltoa.
EnglishFor the time being, only one thing can be said. Parliament is completely out of the loop.
Nyt voidaan todeta vain yksi asia: parlamentti on jäänyt täysin lehdellä soittelemaan.
EnglishThese are facts which we all seem to have forgotten for the time being.
Nämä ovat niitä asioita, jotka me kaikki nähtävästi olemme nyt unohtaneet.
EnglishAnd it is open as, for the time being, it puts forward only options.
Ja se on avoin, koska tässä vaiheessa siinä vasta esitetään erilaisia vaihtoehtoja.
EnglishThese are the two qualities on which I want us to base our work for the time being.
Haluaisinkin, että nämä kaksi adjektiivia kuvaisivat toimintaamme.
EnglishSo we are forced, for the time being, to put the purchase of buildings on hold.
Joudumme siis lykkäämään rakennusten hankintaa joksikin aikaa.
EnglishFor the time being, the London underground is completely blocked off, paralysed, closed.
Lontoon metro on tällä hetkellä täysin tukossa ja suljettu ja metroliikenne on lamaantunut.