"forbearance" translation into Finnish

EN

"forbearance" in Finnish

EN forbearance
volume_up
{noun}

forbearance (also: nerve, patience)
Madam President, likewise, if I could have the same forbearance.
(EN) Arvoisa puhemies, jos minullakin olisi samanlainen kärsivällisyys.
forbearance

Synonyms (English) for "forbearance":

forbearance

Context sentences for "forbearance" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI thank the House for its forbearance as regards the usual time allocation.
(IT) Kiitän parlamenttia kärsivällisyydestä normaalin puheajan ylittymisen johdosta.
EnglishSuch operations have long been considered with a certain degree of forbearance.
Näihin rikoksiin suhtauduttiin pitkään varsin välinpitämättömästi.
EnglishFor eight years now the Albanians have endured an apartheid regime with great forbearance.
Albaanit ovat nyt kahdeksan vuotta sietäneet todella pitkämielisesti apartheidin kaltaista hallintoa.
EnglishNevertheless, mistakes sometimes do happen in the heat of the moment and I would like to ask for your forbearance.
Virheitä kuitenkin sattuu toisinaan, joten pyydän teiltä kärsivällisyyttä.
EnglishI would like to ask everyone for their forbearance, but there are some things which simply should not be allowed to happen.
(DE) Pyydän kaikilta kärsivällisyyttä, mutta on asioita, joita ei kerta kaikkiaan voida sallia.
EnglishMr President, thank you for your forbearance.
(EN) Arvoisa puhemies, kiitos kärsivällisyydestänne.
EnglishAs an exception, and with the forbearance of all those present, I therefore allow you to continue for a further 15 seconds.
Poikkeuksena, ja edellyttäen kaikilta läsnäolijoilta malttia, sallin teidän siksi jatkavan vielä 15 sekuntia.
EnglishWe are hoping to run to at least 7.30 p.m. and it may be a bit longer with the forbearance of our interpreters.
Toivomme voivamme jatkaa vähintään klo 19.30 asti ja mahdollisesti vähän pidempäänkin tulkkiemme pitkämielisyyden mukaan.
EnglishI would ask all Members for their forbearance with regard to the current discrepancies, as the display is not working.
Pyytäisin kaikkia parlamentin jäseniä suhtautumaan kärsivällisesti tämänhetkisiin häiriöihin, koska näyttö ei toimi.
EnglishI would also like to thank our unfailingly cheerful colleagues from the CSU who have had to show me such forbearance.
Haluaisin myös kiittää väsymättömän ilomielisiä kristillissosialistikollegoita, joiden kärsivällisyyttä olen koetellut.
EnglishMy thanks to you and the President for your forbearance but, as I am sure you understand, this is a very important debate.
Kiitän teitä ja puhemiestä kärsivällisyydestänne, mutta kuten varmasti ymmärrätte, tämä on hyvin tärkeä keskustelu.
EnglishI would like to ask for your forbearance.
EnglishDeveloping the EU' s policy on human rights is a huge challenge that requires courage combined with forbearance.
EU:n ihmisoikeuspolitiikan kehittäminen on laaja-alainen haaste, jonka toteuttamisessa tarvitaan rohkeutta yhdistettynä kärsivällisyyteen.
English(DE) Mr President, I crave your forbearance because I do not know which Rule of the Rules of Procedure I am speaking under.
(DE) Arvoisa puhemies, pyydän teiltä kärsivällisyyttä, sillä en tiedä, minkä työjärjestyksen artiklan nojalla käytän puheenvuoron.
EnglishI would ask for your forbearance.
EnglishMadam President, can I welcome the forbearance and patience shown by the Commissioner's staff during the last seven months.
Arvoisa puhemies, olen erittäin tyytyväinen komission jäsenen henkilökunnan osoittamaan kärsivällisyyteen seitsemän viime kuukauden aikana.
EnglishI ask for your forbearance.
EnglishI ask for your forbearance.
EnglishMadam President, first let me thank you and the House very warmly for your forbearance in allowing me to deputise for the rapporteur.
Arvoisa puhemies, ensiksi haluaisin kiittää teitä ja parlamenttia sydämellisesti levollisuudestanne, siitä, että annatte minun toimia esittelijänä nyt.
EnglishMany of you speak of forbearance – think about the word: Austria is treated with forbearance, privileges are granted, prerogatives are extended.
Monet teistä puhuvat pitkämielisyydestä – ajatelkaa: Itävaltaa kohtaan osoitetaan pitkämielisyyttä, etuoikeuksia myönnetään, poikkeusjärjestelyjä jatketaan.