"force majeure" translation into Finnish

EN

"force majeure" in Finnish

FI

"force majeure" in English

EN force majeure
volume_up
{noun}

force majeure
Parliament's definition of 'force majeure' is an inadequate safeguard in this respect.
Parlamentin määritelmä force majeure -tilanteesta on tältä osin puutteellinen.
Compensation does not apply in the case of force majeure.
Korvauksia ei tarvitse maksaa force majeure -tapauksissa.
Invoking force majeure must not, after all, be a convenient way of abandoning passengers to their fate without compensation.
Matkustajia ei saa jättää oman onnensa nojaan ja ilman korvauksia vetoamalla force majeure -käsitteeseen.
force majeure

Synonyms (English) for "force majeure":

force majeure

Similar translations for "force majeure" in Finnish

force noun
to force verb

Context sentences for "force majeure" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is not force majeure when an aircraft is cancelled because it is half-empty.
Ei ole kyse ylivoimaisesta esteestä, kun lento peruutetaan siksi, että se on puolityhjä.
EnglishOf course there can be cases of force majeure , but they must remain rare exceptions.
Joskus korkeampi voima puuttuu tietysti peliin, mutta näiden tapausten täytyy pysyä harvinaisina poikkeuksina.
EnglishWe have learnt from our mistakes, the tightening of the definition of force majeure being a case in point.
Olemme oppineet virheistämme, mistä esimerkkinä on ylivoimaisen esteen määritelmän tiukentaminen.
EnglishMaybe she is having the same difficulties, so bear with her - this is force majeure, after all.
Ehkä hänellä on samanlaisia vaikeuksia, joten olkaa kärsivällisiä - tässä on kuitenkin kyse ylivoimaisesta esteestä.
EnglishCompensation for the loss of personal belongings out of EDF funds is not justifiable in a situation of force majeure.
Henkilökohtaisiin tavaroihin liittyneiden menetysten korvaaminen Euroopan kehitysrahastosta ei ole perusteltua force majeur -tilanteessa.
EnglishSince he is unwell, a case of force majeure, we must of course simply reiterate the President' s wishes for his speedy recovery.
Koska hän on nyt sairastunut eli hänellä on ylivoimainen este, meidän on mitä ilmeisimmin tyydyttävä välittämään hänelle puhemiehen mainitsemat paranemistoivotukset.
EnglishThe Member States should ensure full access to public telephone services in cases when the network collapses as a result of a disaster or force majeure.
Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että julkisia puhelinpalveluja on täysi mahdollisuus käyttää sellaisissa tapauksissa, joissa verkko kaatuu onnettomuuden tai ylivoimaisen esteen vuoksi.
EnglishIn the case of force majeure , in other words if failure to transmit data is caused by factors beyond the control of the reporting agent, sanctions are not to be imposed at all.
Kun on kysymys tiedonantovelvollisista riippumattomista syistä, joihin tiedonantovelvolliset eivät ylipäänsä voineet vaikuttaa, rangaistuksista pitäisi luopua kokonaan.
EnglishI would however remind you that in the aviation sector, today, the Court of Justice has often been obliged to take decisions due to cases of force majeure not being defined well enough.
Ilmailualallahan yhteisöjen tuomioistuin on tätä nykyä usein joutunut tekemään päätöksiä sen takia, että ylivoimaista estettä ei ole määritelty riittävän hyvin.