"forfeit" translation into Finnish

EN

"forfeit" in Finnish

EN forfeit
volume_up
{noun}

Context sentences for "forfeit" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishUkraine and the European Union should not forfeit this single and unique opportunity.
Ukraina ja Euroopan unioni eivät saisi menettää tätä ainutlaatuista tilaisuutta.
EnglishWe must ensure that Europe does not forfeit any of its economic capacities.
Meidän on varmistettava, ettei Eurooppa menetä mitään taloudellisia kykyjään.
EnglishDespite the difficulties, the parties have not wanted to forfeit the progress achieved in spite of everything.
Vaikeuksista huolimatta osapuolet eivät ole halunneet menettää kaikesta huolimatta jo saavutettua edistystä.
EnglishConcrete rules must be laid down, and those countries which do not observe the rules should forfeit the right to use the mark.
Sille pitää asettaa konkreettisia sääntöjä, ja ne maat, jotka eivät noudata määräyksiä, menettävät oikeuden käyttää merkintää.
EnglishIf we are not to forfeit the trust of people in the affected regions, we must point this out clearly, honestly and at an early stage.
Mikäli kyseisten alueiden ihmisten luottamus halutaan säilyttää, tämä asia on kerrottava selvästi ja rehellisesti riittävän ajoissa.
EnglishSurely, not even if our principal ally were to respect European laws and principles could we agree to forfeit European sovereignty!
Vaikka pääliittolaisemme noudattaisi eurooppalaisia lakeja ja periaatteita, emme varmasti voisi suostua luopumaan Euroopan itsemääräämisoikeudesta!
EnglishThey would forfeit any chance of achieving genuine democratic legitimacy for the European project, perhaps for many years to come.
He menettäisivät kaikki mahdollisuudet saada eurooppalaiselle yhdentymishankkeelle todellinen demokraattinen legitimiteetti ehkä useiden vuosien ajaksi.
EnglishOtherwise, if the Council continues to make a succession of new promises without the money to back them up, we will forfeit our credibility.
Muuten on vaarana, että mikäli neuvosto jatkaa uusien lupausten antamista ilman että niiden lunastamiseen on rahaa, menetämme uskottavuutemme.
EnglishAnyone who does not comply with this regulation in Article 213 can be dismissed or made to forfeit his or her pension rights or other similar benefits.
Kuka tahansa, joka ei noudata tätä 213 artiklan määräystä, voidaan erottaa tai hänen oikeutensa eläkkeisiin tai muihin vastaaviin etuuksiin voidaan lakkauttaa.
EnglishIf, as Europeans, we are not completely to forfeit our good name, a different refugee policy based upon respect, openness and legal certainty is required.
Jotta me eurooppalaiset emme menettäisi täysin mainettamme, tarvitaan toisenlaista pakolaispolitiikkaa, joka perustuu kunnioitukseen, avoimuuteen ja oikeusturvaan.
EnglishBy shifting its frontiers to Iran, Iraq, Syria and the Caucasus, the EU would forfeit the that has always separated it from some of the world’s most dangerous trouble spots.
Jos rajat siirtyisivät Iraniin, Irakiin, Syyriaan ja Kaukasukselle, EU menettäisi puskurivyöhykkeen, joka on aina erottanut sen maailman vaarallisimmista levottomuuspesäkkeistä.
EnglishSuch an attempt would simply forfeit the benefits of stable prices, which I have just outlined, and would therefore prejudice growth and employment prospects over the medium term.
Sellaisen yrittäminen vain vähentäisi vakaiden hintojen synnyttämiä etuja, joita äsken luettelin, ja se vaarantaisi siten kasvu- ja työllisyysnäkymät keskipitkällä aikavälillä.
EnglishMr President, Commissioner Monti, the European Parliament would forfeit its credibility if it adopted the Rothley report, which is totally unacceptable in terms of ethics and morality.
Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen Monti, Euroopan parlamentti menettäisi uskottavuutensa hyväksyessään eettisesti ja moraalisesti täysin kestämättömän Rothleyn mietinnön.
EnglishIf we fail to take action now, we will forfeit the confidence of the workers who are now losing their jobs, as well as the investors in the capital markets – confidence that we want to secure.
Ellemme ryhdy toimiin nyt, menetämme niiden työntekijöiden luottamuksen, jotka ovat nyt menettämässä työpaikkansa, samoin kuin pääomasijoittajien luottamuksen, jonka haluamme taata.