EN

to fulfil [fulfilled|fulfilled] {verb}

volume_up
Nevertheless, comparative advertising must of course still fulfil certain conditions.
On kuitenkin muistettava, että vertailevan mainonnan tulee täyttää joukko ehtoja.
the decision-making bodies to fulfil their mandates in the best possible manner.
päätöksentekijöillä on tehokkaammat kannustimet täyttää tehtävänsä niin hyvin kuin mahdollista.
The European Union will fulfil its commitments as regards the negotiations under way.
Euroopan unioni täyttää sitoumuksensa käynnissä olevien neuvottelujen osalta.
Finally, this enables us to fulfil our aspirations and ambitions in the world.
Lopuksi, tämän avulla voimme toteuttaa pyrkimyksemme ja tavoitteemme maailmassa.
This is really the only way to fulfil and to square the second phase of the internal market.
Tämä on todellakin ainut tapa kohdata ja toteuttaa sisämarkkinoiden toinen vaihe.
All those actions which fulfil these criteria can be executed without a legal base.
Kaikki ne toimet, jotka täyttävät nämä kriteerit, voidaan toteuttaa ilman oikeudellista perustaa.
It is the only way that we can fulfil the mandate which we were elected for: to unite Europe.
Se on ainoa tapa suorittaa tehtävä, jota varten meidät on valittu: Euroopan yhdistäminen.
That task is conferred on it by the Treaties and it has a duty to fulfil it.
Tämä tehtävä on annettu sille perustamissopimusten nojalla, ja sen kuuluu suorittaa tämä tehtävä.
Mitä tehtäviä sen on tarkoitus suorittaa?

Context sentences for "to fulfil" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishBut we need to see whether its new government is able to fulfil its commitments.
Meidän on kuitenkin nähtävä, pystyykö uusi hallitus noudattamaan sitoumuksiaan.
EnglishFinally, this enables us to fulfil our aspirations and ambitions in the world.
Lopuksi, tämän avulla voimme toteuttaa pyrkimyksemme ja tavoitteemme maailmassa.
EnglishThe European Union is a political union and must fulfil its task on that basis.
Euroopan unioni on poliittinen unioni ja sen on tehtävä työnsä tältä pohjalta.
EnglishI hope Romania will fulfil the obligations and will become a member state in 2007.
Toivon, että Romania täyttää velvoitteensa ja liittyy EU:n jäseneksi vuonna 2007.
EnglishAnyone who is responsible for security these days has a complex task to fulfil.
Tällä hetkellä turvallisuudesta vastuussa olevilla on hyvin mutkikas tehtävä.
EnglishOne candidate did not fulfil all requirements, in the view of our interviewers.
Yksi kandidaatti ei täyttänyt meidän monien haastattelijoiden mielestä vaatimuksia.
EnglishFinally, in Parliament, itself we do not fulfil this multilingualism requirement.
Lopuksi totean, ettemme täytä monikielisyyden vaatimuksia edes tässä parlamentissa.
EnglishIt is essential in this context that Member States really do fulfil their tasks.
Tämän osalta on ratkaisevaa, että jäsenvaltiot todella täyttävät tehtävänsä.
EnglishI call on the Commission to fulfil its obligations and take action accordingly.
Kehotan komissiota täyttämään velvoitteensa ja ryhtymään vastaaviin toimiin.
EnglishUntil such time as they fulfil this requirement we have a problem on our hands.
Niin kauan kuin tätä vaatimusta ei täytetä, meillä on tässä asiassa ongelma.
EnglishFirstly, will the Commission attempt to encourage Sweden to fulfil its obligations?
Ensinnäkin, pyrkiikö komissio kannustamaan Ruotsia velvollisuuksien täyttämisessä?
EnglishI do this because I sincerely believe that they both fulfil the highest standards.
Teen näin, koska he molemmat täyttävät mielestäni korkeimmatkin vaatimukset.
EnglishNot all eligible countries have the capacity to fulfil the Copenhagen criteria.
Kaikki liittymiseen oikeutetut maat eivät pysty täyttämään Kööpenhaminan kriteereitä.
EnglishIt is high time the Council was able to fulfil the hopes of the European peoples.
Neuvoston on korkea aika pystyä täyttämään Euroopan kansalaisten odotukset.
EnglishCars that fulfil stringent safety standards should also benefit from lower taxation.
Tiukat turvastandardit täyttävien autojen tulisi myös nauttia alennetusta verosta.
EnglishEurope, then, has not fulfilled, and has not known how to fulfil, its protective role.
Euroopan unioni ei siis ole hoitanut eikä osannut hoitaa suojelevaa tehtäväänsä.
EnglishAll our agencies need to be able to fulfil the tasks that we currently pile on them.
Kaikkien virastojemme on voitava toteuttaa tehtävät, joita me nyt niille kasaamme.
EnglishNevertheless, comparative advertising must of course still fulfil certain conditions.
On kuitenkin muistettava, että vertailevan mainonnan tulee täyttää joukko ehtoja.
EnglishThis text, of course, does not fulfil the initial ambitions in all respects.
Teksti ei tietenkään kaikilta osin täytä alkuperäisiä kunnianhimoisia tavoitteita.
EnglishFor the time being, Sweden does not fulfil all the criteria for introducing the euro.
Tällä hetkellä Ruotsi ei täytä kaikkia euron käyttöönottoa koskevia perusteita.

Synonyms (English) for "fulfilment":

fulfilment