"to go over" translation into Finnish

EN

"to go over" in Finnish

EN to go over
volume_up
{verb}

to go over (also: to go through)
I do not intend to go over the other issues that were explained so well by Mrs Lehtomäki.
En aio käydä läpi muita kysymyksiä, joihin ministeri Lehtomäki vastasi erittäin hyvin.
I would like to go over the various questions that were put to me concerning enlargement.
Haluaisin nyt käydä läpi ne erilaiset kysymykset, joita minulle esitettiin laajentumisesta.
Mr President, I do not need to go over much of what the previous speaker has said.
. - (DE) Arvoisa puhemies, minun ei tarvitse käydä läpi paljoakaan siitä, mitä edellinen puhuja sanoi.
(NL) Madam President, I am not going to go over yesterday's debate again.
(NL) Arvoisa puhemies, en aio kerrata eilistä keskustelua.
Given these extensive antecedents, I do not propose to go over the general background to this case.
Tämän pitkän alustuksen vuoksi en aio kerrata asian yleistä taustaa.
Mrs Andreasen - who is no longer here - tabled a number of amendments, which we cannot go over because we are in a hurry.
Jäsen Andreasen - joka ei ole enää täällä - esitti monia tarkistuksia, joita emme ehdi kerrata, sillä meillä on kiire.
to go over something with a fine-toothed comb
tutkia erityisen tarkkaan
to go over (also: to get into)

Similar translations for "to go over" in Finnish

go noun
to go verb
over adjective
over adverb
over preposition
over interjection
Finnish

Context sentences for "to go over" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI will not go back over what Mrs Betancourt said, but it is extremely important.
En toista sitä, mitä Ingrid Betancourt sanoi, mutta se on äärimmäisen tärkeää.
EnglishMany other points are emphasised in this report, and I cannot go over them all.
Mietinnössä korostetaan monia muitakin asioita, joita kaikkia en voi käsitellä.
EnglishI would like to go back over four important points achieved in this directive.
Haluaisin palata neljään tärkeään asiaan, jotka tässä direktiivissä saavutettiin.
EnglishSome countries go over the top but some are not doing anything in this area.
Toiset maat ylittävät tavoitteet, mutta toiset maat eivät tee mitään tällä alalla.
English(PT) Mr President, I am going to go back over some things that have been said here.
(PT) Arvoisa puhemies, palaan joihinkin seikkoihin, joita täällä on mainittu.
EnglishThis is not the time to go back over the ground covered in the debates of two years ago.
Nyt ei ole oikea aika palata keskusteluihin, joita on käyty kaksi vuotta sitten.
EnglishWhy, then, do we constantly have to go over this discussion again and again?
Miksi meidän sitten pitää keskustella tästä asiasta uudestaan ja uudestaan?
EnglishI do not wish to go back over what Mrs Bachelot-Narquin ably summarised.
En halua palata siihen, minkä esittelijä Bachelot-Narquin jo hyvin tiivisti.
EnglishAt no point do we go over Parliament' s 20% share of administrative costs.
Emme ylitä miltään osin parlamentin 20 prosentin osuutta hallintomenoista.
EnglishI am prepared to go back over this matter with the honourable Member in minute detail.
Olen valmis palaamaan tähän asiaan arvoisan jäsenen kanssa ihan yksityiskohtaisestikin.
EnglishThere are some positive aspects, but I have no need to go over them again.
On joitakin myönteisiä näkökohtia, mutta niitä minun ei tarvitse toistaa.
EnglishI will not go back over hedge funds; I have already said that they need to be regulated.
En palaa hedge-rahastoihin; totesin jo aiemmin, että niitä on säänneltävä.
EnglishI shall not go back here over the reforms already carried out in the context of SEM 2000.
En nyt palaa SEM 2000 -järjestelmän yhteydessä toteutettuihin uudistuksiin.
EnglishI am not going to go over what Mr Cassidy said because he explained it so lucidly.
En aio käsitellä sitä, mitä herra Cassidy sanoi, sillä hän selosti asian erittäin selkeästi.
English   Mr President, ladies and gentlemen, I am tempted to go back over Mr Harbour’s remarks.
   Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, palaisin mielelläni jäsen Harbourin kommentteihin.
EnglishI am not going to go over all the things she mentioned, but I would like to reiterate two points.
En käsittele kaikkia hänen mainitsemiaan asioita, mutta toistaisin pari seikkaa.
EnglishI do not want to go over these again.
POP-ohjelman yleisistä linjoista on puhuttu jo paljon enkä halua enää palata niihin.
EnglishI will not go back over the objectives of each of the instruments, or not much.
Käsittelen vain vähän jos lainkaan kunkin välineen tavoitteita.
EnglishIt is based on certain vital points, which I will go over briefly.
Se perustuu tiettyihin elintärkeisiin näkökohtiin, jotka käyn läpi lyhyesti.
EnglishI will briefly go over the most important points in this debate and in territorial cohesion.
Käyn lyhyesti läpi tärkeimmät kohdat tästä keskustelusta ja alueellisesta koheesiosta.

Other dictionary words