EN grass
volume_up
{noun}

1. general

grass (also: weed, wort, pot)
volume_up
ruoho {noun}
Grass waves gently in the wind under a rose-colored sky.
Ruoho heiluu kevyesti tuulessa ruusunpunaisen taivaan alla.
When elephants fight, the grass is trampled underfoot.
Kun norsut taistelevat, ruoho tallautuu.
the grass is always greener on the other side of the hill
ruoho on aina vihreämpää aidan toisella puolella
grass (also: hay)
volume_up
heinä {noun}
grass (also: sward)
volume_up
nurmi {noun}
grass (also: green, sward, lawn)
grass (also: pasturage, pasture, range)
volume_up
laidun {noun}

2. colloquial

grass
volume_up
ruoho {noun} [coll.]
Grass waves gently in the wind under a rose-colored sky.
Ruoho heiluu kevyesti tuulessa ruusunpunaisen taivaan alla.
When elephants fight, the grass is trampled underfoot.
Kun norsut taistelevat, ruoho tallautuu.
the grass is always greener on the other side of the hill
ruoho on aina vihreämpää aidan toisella puolella
grass (also: puff)
volume_up
pilvi {noun} [coll.]
grass
volume_up
mari {noun} [coll.]

3. British English, colloquial

grass
volume_up
vasikka {noun} [coll.] (ilmiantaja)

Synonyms (English) for "grass":

grass

Context sentences for "grass" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat will take account of the need to strengthen the grass-root sports sector.
Ehdotuksissa otetaan huomioon tarve vahvistaa ruohonjuuritason urheilutoimintaa.
EnglishThis is an effort to terrorise the grass-roots movement and halt its development.
Pyrkimyksenä on pelotella ruohonjuuritason liikehdintää ja pysäyttää sen eteneminen.
EnglishPublic services are being privatised, basic grass-roots needs are being commercialised.
Julkisia palveluita yksityistetään, ruohonjuuritason perustarpeet kaupallistetaan.
EnglishThe money raised as a result of grass-roots solidarity must not be embezzled.
Ruohonjuuritason solidaarisuuden avulla kerättyjä varoja ei saa kavaltaa.
EnglishThe resistance of peace-loving grass-roots forces will be equally long-lasting.
Yhtä pitkään kestää myös rauhaa rakastavien kansanryhmien vastarinta.
EnglishCows should eat grass and this is the best way of preventing what is occurring now.
Lehmien täytyy syödä ruohoa, ja se on paras keino välttää näiden tapahtumien toistuminen.
EnglishThey carry a special significance and strength by their activities at grass-roots level.
Niillä on erityinen merkitys ja voima, joka pohjautuu perustason toimintaan.
EnglishWe have concerns that the information does not filter down to the grass roots.
Me olemme huolissamme siitä, että tietoa ei saada ruohonjuuritasolle.
EnglishWe believe that reforms need to have grass-roots support in each country.
Katsomme, että uudistuksilla on oltava jokaisessa valtiossa ruohonjuuritason kannatus.
EnglishReal peace does not start at the top, but at a country's grass roots.
Todellinen rauha ei synny maan poliittisella huipulla vaan sen ruohonjuuritasolla.
EnglishThese are all nice things for ministers to tell their grass-roots support back home.
Ministereiden on mukava kertoa kaikista näistä ruohonjuuritason tukijoilleen kotimaissaan.
EnglishI welcome her commitment, as outlined, to the development of sport at grass roots level.
Pidän myönteisenä hänen antamaansa sitoumusta ruohonjuuritason urheilun kehittämiseen.
EnglishWe should support a grass-roots approach, which should be flexible and integrated.
Meidän on tuettava ruohonjuuritason lähestymistapaa, jonka on oltava joustava ja yhtenäinen.
EnglishThe grass-roots movement in Europe is growing stronger and is putting up resistance.
Euroopan kansalaisliike on voimistumassa ja nousemassa vastarintaan.
EnglishIt emphasises a number of points deemed crucial at grass roots level.
Siinä korostetaan muutamia asioita, joita pidetään itse paikalla ehdottoman tärkeinä.
EnglishShe did a lot to gain grass-roots support for European issues in Sweden.
Hän teki paljon työtä saadakseen tavallisen Ruotsin kansan kannattamaan yhteisön asioita.
EnglishWhat we note is that you are frightened of the rising grass-roots fights which have emerged ...
Olemme panneet merkille, että pelkäätte lisääntyviä ruohonjuuritason mellakoita...
EnglishYou are sowing an anti-grass roots storm and you will reap a grass-roots hurricane.
Sitä myös niittää, mitä kylvää: kansanvastaisista tuulista tulee työläisten ja kansan myrskyjä.
EnglishIn ‘free’ Poland, working farmers, the grass roots, live in drastic conditions.
"Vapaassa" Puolassa työtä tekevät maanviljelijät ja ruohonjuuritaso elävät ankarissa olosuhteissa.
EnglishWe need free range rearing where the hens can wander across grass and gravel.
Meidän pitää pyrkiä kasvattamaan kanoja ulkoilmassa, antaa niiden juosta ruohikolla ja hiekassa.