EN graze
volume_up
{noun}

graze (also: mark, scrape, scratch, nick)
volume_up
naarmu {noun}
graze

Synonyms (English) for "graze":

graze

Context sentences for "graze" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere is no possibility of taking an animal out to graze in the middle of the Channel.
Eläintä ei voi viedä laitumelle keskellä Englannin kanaalia.
EnglishPigs and chickens do not graze the fields and therefore everything they eat is cereal-based.
Siat ja kanat eivät laidunna pelloilla, minkä takia niiden ravinto perustuu täysin viljapohjaiseen rehuun.
EnglishA bit of drive needs to be shown, and no exceptions should be made in the case of cattle which graze in the mountains.
Meidän on osoitettava päättäväisyyttä, emmekä me saa myöntää poikkeuksia sellaisille naudoille, jotka laiduntavat vuoristossa.
EnglishWhere registration is required, what, in any case, is the difference between cattle which graze in the mountains and those which graze in valleys or in fields?
Miten muuten vuoristossa laiduntavat naudat eroavat laaksoissa tai niityillä laiduntavista naudoista, joiden rekisteröinti on pakollista?