"hackneyed" translation into Finnish

EN

"hackneyed" in Finnish

EN hackneyed
volume_up
{adjective}

hackneyed (also: banal, flat, insipid, uninspiring)
volume_up
lattea {adj.}
hackneyed (also: clichéd, decrepit, grungy, shot)
There are no net contributors; that hackneyed notion is merely a fallacy dreamt up by bad accountants.
Nettomaksajia ei ole; tämä kulunut käsite on vain huonojen tilintarkastajien keksimä harhakuvitelma.
hackneyed (also: idle, trivial)

Context sentences for "hackneyed" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe first, in my view, is the fact that many of the arguments have become hackneyed.
Ensimmäinen syy on minusta asiaa koskevien keskustelujen tyhjänpäiväisyys.
EnglishThat is a hackneyed phrase, but I really mean it.
Tämä on sanonta, jota käytetään hyvin usein, mutta minä myös tarkoitan sitä.
EnglishAnswers phrased in hackneyed, Soviet-style language have now taken over from the initially condescending replies.
Alkuaikojen ylimieliset vastaukset ovat nyt muuttuneet täydelliseksi Neuvostoliiton tyyliseksi kapulakieleksi.
EnglishIn the groups, we had hackneyed debates - but justified ones - about ideological issues in the context of technologies.
Kävimme ryhmissä latteita mutta perusteltuja keskusteluja teknologioihin liittyvistä ideologisista kysymyksistä.
EnglishThe UN Secretary-General did not greet us with polite and hackneyed words of thanks, no, he really read the riot act to Europe over its immigration policy.
YK:n pääsihteeri ei kiitellyt meitä kohteliaasti, vaan hän suomi ankarasti Eurooppaa sen maahanmuuttopolitiikan vuoksi.
EnglishThe political aspect is linked in practice to the financial aspect, and both are linked to the much abused and hackneyed Lisbon Strategy.
Poliittiset näkökohdat liittyvät käytännössä rahoitusta koskeviin näkökohtiin, ja nämä molemmat liittyvät usein väärinkäytettyyn ja kuluneeseen Lissabonin strategiaan.
EnglishSchools cannot, of course, be encyclopaedias, nor should they conform to stereotypical international standards, or merely churn out hackneyed clichés.
Koulut eivät tietenkään voi toimia tietosanakirjoina eikä niiden pitäisi myöskään mukautua stereotyyppisiin kansainvälisiin normeihin tai vain toistaa latteita kliseitä.
EnglishThe report, in fact, is a hotchpotch of hackneyed ideas, all of which have the same purpose, namely the inversion of decent values and the promotion of decadence.
Mietintö on todellisuudessa yhdistelmä yleisesti hyväksyttyjä ajatuksia, jotka kaikki johtavat samaan tulokseen: arvot käännetään päälaelleen ja edistetään rappiota.
English. - (HU) It has long been considered a hackneyed saying in scientific life that there are three main strategic treasures which man will even go to war to obtain.
kirjallinen. - (HU) Tiedemaailman jo arkipäiväiseksi käyneen sanonnan mukaan on kolme tärkeää strategista aarretta, joista ihmiset vielä tulevaisuudessa käyvät sotia.
EnglishContrary to a hackneyed cliché, part-time work is not the choice of women, but most often represents the choice of employers; and for the women who hold such posts, it is a real constraint.
Päinvastoin kuin koko ajan jankutetaan, osa-aikatyö ei ole naisten vaan useimmiten työnantajien valinta ja se on todellinen pakko sitä tekeville naisille.