EN to hang over
volume_up
{verb}

to hang over
to hang over (also: to threaten, to menace)

Synonyms (English) for "over":

over

Similar translations for "to hang over" in Finnish

to hang verb
over adjective
over adverb
over preposition
over interjection
Finnish

Context sentences for "to hang over" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThirdly, territorial disputes hang over the Arctic.
Kolmanneksi arktista aluetta vaivaavat alueelliset kiistat.
English   Commissioner, Mr President, the Sharm el-Sheikh disaster will hang over aviation for a long time.
   Arvoisa komission jäsen, arvoisa puhemies, Sharm el-Sheikhin onnettomuus varjostaa ilmailualan taivasta vielä pitkään.
EnglishWe cannot afford to hang about over this issue any longer; otherwise all we will be doing is tinkering about at the edges, as it were.
Me emme saa enää vältellä näitä kysymyksiä, muuten siitä tulee niin sanotusti pintapuolisten ilmiöiden puoskarointia.
EnglishI voted for this text as it highlights the challenges that await this collaboration and the obligations that hang over it.
Äänestin käsiteltävänä olevan tekstin puolesta, koska siinä korostetaan tätä yhteistyötä odottavia haasteita velvoitteita, jotka nojaavat siihen.