"to hang over" translation into Finnish

EN

"to hang over" in Finnish

EN

to hang over {verb}

volume_up

Context sentences for "to hang over" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThirdly, territorial disputes hang over the Arctic.
Kolmanneksi arktista aluetta vaivaavat alueelliset kiistat.
English   Commissioner, Mr President, the Sharm el-Sheikh disaster will hang over aviation for a long time.
   Arvoisa komission jäsen, arvoisa puhemies, Sharm el-Sheikhin onnettomuus varjostaa ilmailualan taivasta vielä pitkään.
EnglishWe cannot afford to hang about over this issue any longer; otherwise all we will be doing is tinkering about at the edges, as it were.
Me emme saa enää vältellä näitä kysymyksiä, muuten siitä tulee niin sanotusti pintapuolisten ilmiöiden puoskarointia.
EnglishI voted for this text as it highlights the challenges that await this collaboration and the obligations that hang over it.
Äänestin käsiteltävänä olevan tekstin puolesta, koska siinä korostetaan tätä yhteistyötä odottavia haasteita velvoitteita, jotka nojaavat siihen.
EnglishIt is, therefore, an institution that has a monitoring role, and its impartiality and authoritativeness must not be even slightly scarred by the doubts and suspicions that hang over Eurostat today.
Se on siis elin, jolla on valvontatehtävä, eivätkä Eurostatin yllä leijuvat mustat epäilyksen ja epäluulon pilvet saa vaikuttaa mitenkään sen puolueettomuuteen ja auktoriteettiin.

Similar translations for "to hang over" in Finnish

over preposition
over adjective
over adverb
over interjection
Finnish
to turn over verb
to take over verb
to get over verb
Finnish
to go over verb
Finnish