"harvest" translation into Finnish

EN

"harvest" in Finnish

EN harvest
volume_up
{noun}

harvest (also: growth, yield, crop)
volume_up
sato {noun}
How can you predict this year's harvest on the basis of last year's?
Kuinka tämän vuoden sato voitaisiin ennustaa viime vuoden sadon perusteella?
And this with the winter harvest on the fields ?
Samaan aikaan on talven sato edelleen pelloilla korjaamatta?
On top of this was the poor harvest last year which further weakened Serbian state revenues.
Kaiken tämän lisäksi viime vuoden sato oli huono, mikä heikensi Serbian valtiontuloja entisestään.
harvest (also: harvest home)
The last harvest was exceptional and reached levels which are considered dangerous according to the Commission's memorandum.
Viimeisin sadonkorjuu oli poikkeuksellinen ja komission tiedotteessa vaarallisiksi luonnehditut tasot saavutettiin.
However, the conditions of harvesting, storage and transport result in mixtures such that we cannot identify the presence or absence of GMOs in these imports.
Sadonkorjuu-, varastointi- ja kuljetusolosuhteet johtavat kuitenkin sellaisiin sekoituksiin, että ne eivät anna nykyisin mahdollisuutta tunnistaa, onko tässä tuonnissa GMO: ita vai ei.
harvest

Synonyms (English) for "harvest":

harvest

Context sentences for "harvest" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNinety per cent of the harvest is picked by hand, most of it using child labour.
Yhdeksänkymmentä prosenttia sadosta korjataan käsin enimmäkseen lapsityövoimalla.
EnglishEnjoy the bounty of the harvest with this free Thanksgiving theme for Windows.
Nauti sadonkorjuun runsaudesta tällä maksuttomalla Windows-vuodenaikateemalla.
EnglishSadly, in the European Union cancer reaps a harvest of one million lives each year.
Surullista on, että Euroopan unionissa menehtyy syöpään miljoona henkeä vuodessa.
EnglishEnjoy the bounty of the harvest with this free seasonal theme for Windows.
Nauti sadonkorjuun runsaudesta tällä maksuttomalla Windows-vuodenaikateemalla.
EnglishThe current food price increases can be blamed partly on the poor harvest.
Nykyiset elintarvikkeiden hintojen nousut johtuvat vain osittain heikosta sadosta.
EnglishWhat we see fully revealed here is the harvest of the dragon' s teeth sown by communism.
Näemme liiankin selvästi, minkälaista satoa kommunismin myrkynkylvöstä saadaan.
EnglishIf we get things right, we shall sustain both fish and fishers to harvest them.
Jos saamme asiat menemään oikein, autamme sekä kaloja että kalastajia pyydystämään niitä.
EnglishIts annual harvest varies quite considerably and its price also fluctuates greatly.
Sen vuotuiset sadot vaihtelevat melko paljon ja toisaalta sen hinta vaihtelee myös paljon.
EnglishWill it be possible to resolve this problem before the start of the 2006 harvest?
Onko mahdollista, että tämä ongelma saadaan ratkaistua ennen vuoden 2006 sadonkorjuun alkua?
EnglishWe saw in 2008 a significant drop in prices, mainly because of a good harvest.
Vuonna 2008 viljakasvien hinnat laskivat huomattavasti, mikä johtui lähinnä hyvästä sadosta.
EnglishThe peat harvest accounts for less than one per mil of the total area of northern peatlands.
Pohjoisten turvemaiden kokonaisalasta turpeenkorjuussa on alle yksi promille.
EnglishIn developing countries half the harvest rots because it is not being stored or transported.
Kehitysmaissa puolet sadosta mätänee, koska sitä ei varastoida tai kuljeteta.
EnglishThe Finns harvest something in the order of 50 million cubic metres annually.
Suomalaiset hakkaavat noin 50 miljoonaa kuutiometriä vuodessa.
EnglishThe barn door is wide open, and now we want to bring the harvest in.
Vilja-aitan ovi on apposen auki, ja nyt haluamme viedä sadon sisään.
EnglishProducers in those countries destroyed their harvest, whilst they pocketed the subsidies for the crops.
Tuottajat näissä maissa tuhoavat satonsa mutta saavat samalla tukea viljelyyn.
EnglishIt is in the interests of farmers to have a high harvest and good quality products with low costs.
On viljelijöiden edun mukaista saada suuria satoja ja laadukkaita tuotteita edullisesti.
EnglishIt does not give us the right to harvest forests in Finland or Sweden.
Se ei anna meille oikeutta kaataa metsää Suomessa tai Ruotsissa.
EnglishFor example, who at this early stage could predict the size of the autumn 1998 harvest?
Kuka esimerkiksi voisi ennakoida jo tänään syksyn 1998 sadon?
EnglishYou can regulate the market, but you cannot regulate nature, the weather and the harvest.
Markkinoita voidaan säädellä, mutta luontoa, säätä ja satoa ei.
EnglishThere are cases of death being accelerated to harvest organs.
On tapauksia, joissa henkilön kuolemaa on nopeutettu elinten saamiseksi.