"has yet to be" translation into Finnish

EN

"has yet to be" in Finnish

See the example sentences for the use of "has yet to be" in context.

Similar translations for "has yet to be" in Finnish

to have verb
ha interjection
Finnish
yet conjunction
to preposition
Finnish
Be noun
Finnish
to be verb

Context sentences for "has yet to be" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Englishhas yet again made that abundantly clear to us.
Pääministeri Djindjicin murha on jälleen kerran tehnyt sen meille täysin selväksi.
EnglishBut the pressure itself is simply the fact that no invitation has yet been issued.
Kuitenkin se, että kutsua ei ole vielä lähetetty, on jo itsessään painostusta.
EnglishToday, this conflict of interests has yet to be resolved in many European countries.
Toistaiseksi tätä eturistiriitaa ei ole ratkaistu monessakaan Euroopan valtiossa.
EnglishThe Council must discuss this as no decision has yet been made on this matter.
Neuvoston on keskusteltava tästä, koska asiassa ei vielä ole tehty päätöstä.
EnglishThe Commission has yet to name a date for presentation of these guidelines.
Komissio ei ole vielä esittänyt määräaikaa, jolloin se esittelee nämä suuntaviivat.
EnglishThe Commission, however, is trying to impose a system which has yet to be tried out.
Komissio kuitenkin pyrkii ottamaan käyttöön järjestelmän, jota ei ole vielä testattu.
EnglishProper account has yet to be taken of the issue of the labelling of table wines.
Pöytäviinien merkintään on vielä kiinnitettävä asianmukaista huomiota.
EnglishNo decision has yet been taken on lifting the EU arms embargo in China.
EU:n Kiinaa koskevan asevientikiellon purkamisesta ei ole vielä tehty päätöstä.
EnglishNo decision has yet been taken in my group as to what buildings we need.
Ryhmässäni ei ole vielä tehty päätöstä siitä, mitä rakennuksia me tarvitsemme.
EnglishThe compromise is in the pipeline but has yet to be transposed into legal language.
Kompromissi on valmisteilla, mutta se on vielä muotoiltava lakikielellä.
EnglishThis agreement has yet to be ratified by certain Member States, fortunately only a few.
Tiettyjen jäsenvaltioiden, onneksi vain muutaman, on vielä ratifioitava tämä sopimus.
EnglishNot everything has yet been done to remove barriers and liberalise services.
Kaikkea voitavaa ei ole vielä tehty esteiden poistamiseksi ja palvelujen vapauttamiseksi.
EnglishThere is a vicious circle of violence in the region which no one has yet been able to break.
Alueella on väkivallan noidankehä, jota ei vieläkään ole onnistuttu katkaisemaan.
EnglishNo decision has yet been made as this is still being assessed and debated by the Council.
Päätöstä ei ole tehty, koska asian arviointi ja keskustelu jatkuu vielä neuvostossa.
EnglishThere are clearly a range of areas where the Commission has yet to act to improve matters.
On selvästi paljon alueita, joilla komission on vielä parannettava toimintaa.
EnglishHowever, no organ exchange network has yet been set up at the EU 27 level.
EU 27 -tasolle ei kuitenkaan ole vielä perustettu elintenvaihtoverkostoa.
EnglishIt should have started applying this directive on 10 July 2002 but has yet to do so.
Direktiivin täytäntöönpanon piti alkaa 10. kesäkuuta 2002, mutta se on edelleen tekemättä.
EnglishThis is a sensitive subject to which no sustainable solution has yet been found.
Aihe on herkkä, eikä sille ole löydetty vielä kestävää ratkaisua.
EnglishHowever, no one has yet been called to account for these criminal offences.
Ketään ei ole kuitenkaan toistaiseksi ole vaadittu vastuuseen näistä rikollisista teoista.
EnglishAs I am sure you know, the Council has yet to reach political agreement here.
Varmastikin tiedätte, että neuvoston on vielä päästävä tästä kysymyksestä yhteisymmärrykseen.

Other dictionary words

English
  • has yet to be

Moreover, bab.la provides the Greek-English dictionary for more translations.