"to hinge on" translation into Finnish

EN

"to hinge on" in Finnish

EN to hinge on
volume_up
{verb}

Similar translations for "to hinge on" in Finnish

hinge noun
to hinge verb
on preposition

Context sentences for "to hinge on" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishDiplomatic relations cannot hinge on the outcome of a criminal investigation.
Diplomaattiset suhteet eivät voi olla riippuvaisia rikostutkinnan tuloksesta.
EnglishProductivity in the European economy seems to hinge very much on the investment stage.
Euroopan talouden tuottavuus tuntuu olevan tiukasti sidoksissa investointiasteeseen.
EnglishWe are, as it were, the hinge on the door, allowing it to open to the citizens.
Olemme niin sanotusti sarana kansalaisille avautuvassa ovessa.
EnglishTo my mind, all future action should hinge on three priorities.
Mielestäni kaikkien tulevien toimien olisi perustuttava kolmeen ensisijaiseen tavoitteeseen.
EnglishI agree that the key to feelings of closeness with the European Union hinge on information.
Olen samaa mieltä siitä, että ratkaisu läheisyyden tunteeseen Euroopan unionin kanssa riippuu tiedosta.
EnglishEnforcement is, however, what all the EU health and safety activities hinge on.
Tämä on kuitenkin se asia, jonka varassa koko Euroopan unionin työsuojelutoiminnan uskottavuus lepää, siis soveltaminen.
EnglishSuccess in 2003 will hinge on three key issues.
Onnistuminen vuonna 2003 riippuu kolmesta tärkeästä tekijästä.
EnglishThis new cycle should therefore hinge on the implementation of reform and the achievement of concrete results.
Uuden kauden pitäisikin riippua uudistuksen täytäntöönpanosta ja konkreettisten tulosten saavuttamisesta.
EnglishThose concerns are many and varied, but to my mind they hinge around responses to the challenges of the world in which we live.
Huolenaiheet ovat moninaisia, mutta minusta ne riippuvat pitkälti vastauksista haasteisiin tässä maailmassa, jossa elämme.
EnglishThe outcome will hinge on how the new decision-making procedures work out in practice.
Näin ollen emme voi tukea 30 ja 31 artiklaa.
EnglishThe procedure of discharging the budget is important and the legislative and supervisory activities of Parliament hinge upon it.
Talousarvion toteuttamiseen liittyvä vastuuvapaus on tärkeä asia, ja parlamentin lainsäädäntö- ja valvontatoiminta ovat riippuvaisia siitä.
EnglishVery many jobs hinge on it and the VAT rate should remain low for hotels in all Member States on a permanent basis.
Hyvin monet työpaikat ovat tästä riippuvaisia, ja hotelleihin sovellettava arvonlisäverokanta olisi pidettävä pysyvästi alhaisella tasolla kaikissa jäsenvaltioissa.
EnglishI am specifically thinking about a prevention policy that will hinge on urban transport plans and on the development of clean technologies.
Mielessäni on erityisesti ehkäisevä politiikka, joka perustuu kaupunkialueiden liikennesuunnitelmiin ja puhtaiden tekniikoiden kehittämiseen.
EnglishAs defenders of the people of France, we will protect their interests, which hinge, among other things, on the rejection of Turkey’s accession to Europe.
Ranskan kansan puolustajina suojelemme ranskalaisten etua, joka riippuu muun muassa päätöksestä hylätä Turkin liittyminen EU:hun.
EnglishOn the question of 'fair and unfair', the framework directive would hinge on a general clause prohibiting unfair commercial practices.
Hyvän kauppatavan mukaisuudesta ja vastaisuudesta toteaisin, että puitedirektiivin perustana on hyvän kauppatavan vastaiset käytänteet kieltävä yleislauseke.
EnglishThe hinge is quite interesting in itself actually, but after all it is a very simple invention, which can solve this problem of the length of the ramp.
Sarana on nimittäin semmoinen aika mielenkiintoinen mutta loppujen lopuksi hyvin yksinkertainen keksintö, jolla tämä luiskan pituusongelma voidaan ratkaista.
EnglishI should, however, like to use this opportunity to emphasise, on behalf of the committee, that we feel like the hinge between Parliament and the citizens of Europe.
Haluaisin kuitenkin käyttää tilaisuutta hyväksi korostaakseni valiokunnan puolesta, että se tuntee olevansa kuin ovensarana parlamentin ja kansalaisten välillä.
EnglishI therefore propose that the issue must hinge on the production of energy from renewable sources, because this is the sector that requires the fewest environmental externalities.
Ehdotan siksi, että aiheen yhteydessä on käsiteltävä uusiutuvista energialähteistä saatavan energian tuotantoa. Tämä on ala, josta on kaikkein vähiten haittaa ympäristölle.