"to hold out" translation into Finnish

EN

"to hold out" in Finnish

EN to hold out
volume_up
{verb}

to hold out (also: to abide, to continue, to cope, to endure)
Mr President, I hope my voice is going to hold out.
Arvoisa puhemies, toivon, että ääneni kestää.
Mutta kuinka kauan se kestää?
to hold out (also: to do, to go, to suffice, to cut it)
to hold out (also: to hang in)
pitää kiinni vaatimuksesta

Similar translations for "to hold out" in Finnish

hold noun
to hold verb
out noun
out adjective
out adverb
out preposition
to out verb
Finnish

Context sentences for "to hold out" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn fact it is that very prospect of a future in Europe that we need to hold out to them.
Itse asiassa heille pitää juuri tarjota tulevaisuutta, jossa he ovat osana Eurooppaa.
EnglishAnd in a plastic-wrapped and packaged world, he doesn't hold out much hope for that, either.
Mutta muoviin käärityssä ja pakatussa maailmassamme, hän ei pidä yllä toivoa siitäkään.
EnglishMrs Marinucci is quite right, this is something we simply have to hold out for.
Sitten tasa-arvoisten mahdollisuuksien sisällyttäminen kaikkiin politiikkoihin.
EnglishI think it is also important in terms of these future prospects, which I gladly hold out for the Turks.
Mielestäni tämä on myös tärkeää siitä näkökulmasta, jonka suon mielelläni turkkilaisille.
EnglishUnfortunately I cannot hold out the same degree of hope for the chairman of the fund and the secretariat.
En valitettavasti voi olla yhtä toiveikas rahaston puheenjohtajan ja sihteeristön kanssa.
EnglishI wonder just which Member States think they can hold out now.
Haluaisin nähdä ne jäsenvaltiot, jotka kestävät sen tätä nykyä.
EnglishI think we must hold out strongly against it.
Loppujen lopuksi mielestäni meidän on otettava asiaan hyvin varauksellinen kanta.
EnglishI take it that I may hold out some hope for tomorrow's vote!
Tulkitsen sen siten, että huominen antaa vielä aihetta toivoon!
EnglishCan the Council hold out any hope for those regions in Sweden which are now severely affected by depopulation?
Voiko neuvosto antaa jotain toivoa niille Ruotsin alueille, joihin maaltapako nyt kohdistuu?
EnglishI hold out my hand as a mark of friendship to all our new friends and colleagues joining us today.
Ojennan käteni ystävyyden merkiksi kaikille uusille ystävillemme ja kollegoille, jotka liittyvät joukkoomme tänään.
EnglishUnsurprisingly, it could not hold out against the right-wing majority in Parliament, which is a shame.
Ei ollut yllättävää, että se ei saa kannatusta parlamentin oikeistolaisen enemmistön keskuudessa, mikä on sääli.
EnglishWe can hold out the hand of friendship to the dispossessed, or cocoon ourselves in an illusory haven of prosperity.
Voimme ojentaa ystävällisen kätemme riistetyille tai voimme tuudittautua haavekuviin hyvinvoinnista.
EnglishWe must hold out the prospect of a common free-trade area and we must work towards freedom of movement.
Meidän on pidettävä näköpiirissä yhteinen vapaakauppa-alue ja tehtävä työtä vapaan liikkuvuuden saavuttamiseksi.
EnglishIn principle, the western Balkan countries hold out the prospect of membership, although they will join at different times.
Periaatteessa jäsenyys on Länsi-Balkanin maiden näköpiirissä, vaikka ne liittyvätkin eri aikoina.
EnglishI do not think that President Klaus will be able to hold out, I hope that he does; he is a fine and brave man.
En usko, että presidentti Klaus pystyy pitämään pintaansa, toivon, että hän pystyy, hän on hieno ja rohkea mies.
EnglishToday, all we have to ask is that the President-in-Office of the Council hold out his hand - not to me but to Parliament.
Nyt meidän täytyy vain toivoa neuvoston puheenjohtajan kädenojennusta - ei minulle, vaan parlamentille.
EnglishWe must hold out the prospect of EU membership to many countries, but this cannot always mean full membership.
Meidän on annettava monille valtioille mahdollisuus EU-jäsenyyteen, mutta se ei voi aina tarkoittaa täysjäsenyyttä.
EnglishHowever, if we hold out a helping hand, we should not at the same time be afraid that EU citizens will grasp it.
Jos kuitenkin tarjoamme auttavan käden, meidän ei pitäisi samalla pelätä, että EU:n kansalaiset tarttuvat siihen.
EnglishWe should therefore hold out our hand to them.
Meidän pitäisi siksi ojentaa kätemme heille.
EnglishIn our budgetary capacity, we have agreed that we want, in future, to hold out this EUR 1 billion at least as an offer.
Budjettivaliokunnassa olemme päättäneet, että haluamme tulevaisuudessa pitää kiinni vähintään tästä miljardista eurosta.