EN

hold-up {noun}

volume_up
hold-up (also: stall, abode)
hold-up (also: robbery, rip-off)
What we are witnessing here is a hold-up.
Tämä on ryöstö, johon me parhaillaan osallistumme.

Context sentences for "hold-up" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNow is the time to act and Parliament is extremely unhappy about this hold-up.
Nyt on aika toimia ja parlamentti on erittäin tyytymätön tämän viivytyksen vuoksi.
EnglishI shall be as brief as possible, since I do not want to hold up the voting.
Aion sanoa sanottavani erittäin lyhyesti, koska en halua viivästyttää äänestystä.
EnglishI do not see any area where there might be a hold-up in the practical work.
En näe yhtäkään alaa, jolla tämä käytännön työ saattaisi aiheuttaa tukoksen.
EnglishMake some political statements, but let us not hold this up unnecessarily.
Esittäkää poliittisia lausuntoja, mutta älkää viivyttäkö tätä asiaa tarpeettomasti.
EnglishI completely trained to get my breath hold time up for what I needed to do.
Harjoittelin pidättämään henkeä riittävän kauan saavuttaakseni tavoitteeni.
EnglishBut we must also hold up the mirror to ourselves and recognise our own inadequacies.
Mutta meidän on myös itse katsottava peiliin ja tunnustettava oma riittämättömyytemme.
EnglishTo hold it up now would be a serious blow to our South African partners.
Sopimuksen viivyttäminen olisi ankara isku Etelä-Afrikan kumppaneillemme.
EnglishWe can only object and if we do object, that would hold up agreement.
Voimme ainoastaan vastustaa, ja jos vastustamme, se lykkäisi sopimusta.
EnglishI think that we should be very careful not to hold up the benefits.
Minusta on oltava hyvin varovainen, ettei hyötyjen saaminen viivästyisi.
EnglishWe cannot accept this unconstitutional, anti-democratic hold-up.
Emme voi hyväksyä tätä perustuslain ja demokratian vastaista viivytystä.
EnglishSo let us please act in such a way that we can hold up our heads.
Sallikaa meidän toki toimia myös niin, että me voimme edustaa itseämme.
EnglishInstitutional reforms must not hold up the enlargement process.
Institutionaaliset uudistukset eivät saa pysäyttää laajentumisprosessia.
EnglishI would plead with the Commission to try to overcome this hold-up.
Vetoan komissioon, jotta se voisi yrittää voittaa nämä viivästykset.
EnglishCross-border banks hold up to 80% of Europe's banking assets.
Jopa 80 prosenttia Euroopan pankkivarallisuudesta on kansainvälisten pankkien hallussa.
EnglishOur Union can hold up meaningful examples to show that this is the right approach.
Euroopan unionilla on esittää mielekkäitä esimerkkejä, jotka osoittavat, että tämä on oikea lähestymistapa.
EnglishFourteen countries want to move forward and one country is able to hold everything up.
Neljätoista maata haluaa eteenpäin ja yksi voi estää sen.
EnglishWe decided that postponing discharge would actually hold up the system.
Päädyimme siihen, että vastuuvapauden lykkääminen itse asiassa viivyttäisi järjestelmän kehittämistä.
EnglishIn this regard, we need to consistently hold up definite European prospects before them.
Tältä osin meidän on ylläpidettävä lopullisia yhteisöön liittymistä koskevia näkymiä heidän kannaltaan.
EnglishI can assure you that we will continue to use these symbols and hold them up with genuine pride.
Voin vakuuttaa, että jatkamme näiden symbolien käyttöä ja suhtaudumme niihin aidolla ylpeydellä.
EnglishI would be grateful if we did not hold up this debate any longer.
Olisin kiitollinen, jos keskustelua ei enää pysäytettäisi.