"implacable" translation into Finnish

EN

"implacable" in Finnish

EN

implacable {adjective}

volume_up
implacable (also: deadly, relentless)
The implacable law of the markets applied to housing throws on to the streets millions of people - young people in particular - who are unable to find a stable job.
Asuntomarkkinoiden leppymätön laki heittää kadulle miljoonia ihmisiä, erityisesti nuoria, jotka eivät onnistu saamaan vakituista työtä.

Context sentences for "implacable" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe need to be more implacable, too, when it comes to crimes against humanity.
Meidänkin on suhtauduttava joustamattomammin ihmisoikeusrikoksiin.
EnglishThis text supports the implacable logic of liberal dogmatism. It is therefore harmful.
Teksti noudattaa liberaalisten oppien hellittämätöntä logiikkaa, ja siksi se aiheuttaisi vahinkoa.
EnglishThis is not the way to create peace, only implacable enemies.
Näin ei luoda rauhaa, vaan pelkkiä leppymättömiä vihamiehiä.
EnglishI think our position should therefore be implacable.
Näin ollen meidän pitää kannassamme olla taipumattoman lujia.
EnglishRussia has withdrawn from Eastern Europe, which not so long ago was ruled by the implacable Communist dictatorship.
Venäjä on vetäytynyt Itä-Euroopasta, jossa vielä jokin aika sitten vallitsi armoton kommunistinen diktatuuri.
EnglishBut the reality of the figures is implacable: less than 10 % of resale rights benefit artists who are still alive.
Mutta numeroiden osoittama todellisuus on armoton: alle 10 prosenttia jälleenmyyntikorvauksista hyödyttää eläviä taiteilijoita.
EnglishThe government’s military action has been implacable against the vigilante sectors which have not respected the ceasefire.
Hallituksen sotilastoiminta on ollut heltymätöntä niitä itsepuolustusjoukkoja vastaan, jotka eivät ole noudattaneet tulitaukoa.
EnglishI do welcome the fact that some movements, which were at one time some of the most implacable, have now gathered around the table.
Minua ilahduttaa kyllä se, että jotkin ryhmät, jotka aiemmin vastustivat sovintoa kaikkein kiihkeimmin, ovat nyt mukana neuvotteluissa.
EnglishWe need the Commission to be implacable with the low-cost airlines that have spread confusion by lying to passengers and to the public.
Komission on oltava jyrkkä halpalentoyhtiöiden kanssa, sillä ne ovat aiheuttaneet hämmennystä valehtelemalla matkustajille ja kansalaisille.
EnglishMr President, you do not have to be an implacable opponent of GMOs - and I am not - to challenge the undiluted advocacy of them in this report.
Arvoisa puhemies, ei tarvitse olla GMO:ien ankara vastustaja - enkä minä ole - asettaakseen kyseenalaiseksi niiden kritiikittömän puolustamisen tässä mietinnössä.
EnglishThe rule of unequal development in the capitalist system is implacable, especially in times of crisis, during which contrasts are even more marked.
Epätasa-arvoisen kehityksen sääntö kapitalistisessa järjestelmässä on anteeksiantamaton, erityisesti kriisiaikoina, jolloin vastakohdat näkyvät vielä selkeämmin.
EnglishThe less we invest in political union, the more we – unknowingly, unconsciously and imperceptibly – pave the way, with an implacable logic, for the concept of a free trade area.
Mitä vähemmän satsaamme poliittiseen unioniin, sitä enemmän – tietämättämme, tiedostamattamme ja huomaamatta – tasoitamme täysin loogisesti tietä näkemykselle vapaakauppa-alueesta.