"to infer" translation into Finnish

EN

"to infer" in Finnish

EN to infer
volume_up
[inferred|inferred] {verb}

It would be wrong to infer that only large-scale projects can reduce bottlenecks.
Olisi väärin päätellä, että pullonkauloja voidaan vähentää ainoastaan toteuttamalla laajoja hankkeita.
If he does not do so, people will infer from that his attitude towards the democratic process.
Jos hän ei lähde, kansalaiset voivat päätellä, mikä hänen suhtautumisensa demokraattiseen prosessiin.
As you will have inferred from what I have said, the Commission rejects the first option.
Kuten saatoitte puheestani päätellä, komissio hylkää ensimmäisen vaihtoehdon.

Context sentences for "to infer" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is infamous for anybody to even infer that is the reason for his absence.
On halpamaista edes vihjata, että se on syynä hänen poissaoloonsa.
EnglishWhat we can infer for sure is that it will only increase the work for some patent lawyers.
Varmaa on, että se vain lisää joidenkin patenttiasiamiesten työtä.
EnglishFrom this I infer that the 1998 budget is a good budget.
Teen tästä sen johtopäätöksen, että vuoden 1998 talousarvio on hyvä talousarvio.
EnglishInfer from what has happened.
Tehkää päätelmänne siitä mitä on tapahtunut.
English   – Very well, I infer from your statement Mr Adam, that this cancels any request for referral back to committee.
   – Jäsen Adam, päättelen puheenvuoronne perusteella, että mahdolliset pyynnöt mietinnön palauttamisesta valiokuntakäsittelyyn on peruutettu.
EnglishExtrapolate from the experience of the CAP; infer from it.
Tätä järjestelmä ei pelasteta millään maatalous-meteorologisilla tempuilla. Johtopäätösten tekeminen YMP:stä saaduista kokemuksista tarkoittanee siihen perustuvaa arvailua.
EnglishHere, too, from the positions of both members of the Commission, I infer that the Commission is thinking along similar lines and that makes me very optimistic.
Myös tältä osin päättelen molempien komission jäsenten kannanotoista, että komissio on samoilla linjoilla, mikä antaa aiheen suureen optimismiin.
EnglishAnd it seems to me that we can only infer from what has already been said that we need to discuss bees, or apiculture will come to nothing.
Mielestäni tähän asti sanotusta voi oikeastaan tehdä ainoastaan sen johtopäätöksen, että mehiläisistä on keskusteltava, sillä muuten mehiläishoidolla ei ole tulevaisuutta.
EnglishHowever, must we infer from this that the therapeutic aspect of research into stem cells, whether adult or embryonic, should be condemned and rejected?
Onko tästä sitten tehtävä sellainen päätelmä, että kantasolujen, niin aikuisten kuin alkioiden kantasolujen, hoitotavoitteinen päämäärä on kiistettävä ja kiellettävä?
EnglishUnfortunately it is possible to infer that the European Union likes to draw up great far-reaching plans without being quite clear as to how much they will really cost.
Valitettavasti saa sen vaikutelman, että Euroopan unioni laatii valtavan suuria ja laveita suunnitelmia selvittämättä itselleen, mitä ne oikeastaan maksavat.
EnglishYou have not answered the question as to how long you intend to serve on this committee, but I would infer from your remarks that you will continue to do so until the end of this parliamentary term.
(DE) Ette vastannut kysymykseen siitä, miten pitkään aiotte toimia valiokunnan jäsenenä, mutta päättelen huomautuksistanne, että aiotte jatkaa vaalikauden loppuun asti.