"institutional" translation into Finnish


Did you mean: institution
EN

"institutional" in Finnish

FI

EN institutional
volume_up
{adjective}

institutional

Context sentences for "institutional" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSimply changing the institutional framework, though, is no use at all, of course.
Pelkkä institutionaalisten puitteiden muuttaminen ei tietenkään hyödytä mitään.
EnglishIt confronts us, however, with huge challenges, above all in institutional terms.
Se asettaa kuitenkin meille valtavia, ennen kaikkea institutionaalisia haasteita.
EnglishThe presidency must therefore make improvements in the institutional area also.
Puheenjohtajan on siksi myös parannettava yhtä ja toista toimielinten alueella.
EnglishWe are working within an institutional framework which is in a state of change.
Työskentelemme täällä institutionaalisissa puitteissa, jotka ovat muuttumassa.
EnglishNow is not the time for the EU to spend its time on institutional power struggles.
Nyt ei ole oikea aika käyttää EU:n aikaa toimielinten välisiin valtataisteluihin.
EnglishSo now we are trying to repair this mistake through an institutional agreement.
Näin ollen virhettä yritetään nyt korjata toimielinten välisellä sopimuksella.
EnglishThis is not a matter of institutional competence; it is a matter of substance.
Tässä ei ole kyse toimielinten toimivaltajaosta, tässä on kyse asiasisällöstä.
EnglishWe will do everything possible to avert the possibility of an institutional battle.
Teemme kaiken voitavamme ehkäistäksemme mahdollisen toimielinten välisen kiistan.
EnglishSome of them say that institutional reform is a condition of further enlargement.
Jotkut heistä sanovat, että toimielinuudistus on tulevan laajentumisen ehto.
EnglishThis means revising our institutional system and the decision-making process.
Tämä edellyttää toimielinjärjestelmämme ja päätöksentekoprosessimme tarkistamista.
EnglishThe moment of truth, however, in the coming year will be institutional reform.
Totuuden hetki kuitenkin koittaa ensi vuonna toimielinuudistuksen yhteydessä.
EnglishThe institutional aspects of setting up the European External Action Service (
Euroopan ulkosuhdehallinnon perustamiseen liittyvät institutionaaliset näkökohdat (
EnglishIndeed, it is the institutional questions left by Amsterdam that are the worst.
Juuri institutionaalisissa asioissa Amsterdamin lopputulos on kaikista negatiivisin.
EnglishWe hope that this lack of data will be remedied in the new institutional framework.
Me toivomme, että tämä tietojen puuttuminen korjataan uudessa toimielinkehyksessä.
EnglishOr will the precondition of 'institutional stability' be the deciding factor in 2004?
Vai onko "institutionaalisen vakauden" edellytys ratkaiseva tekijä vuonna 2004?
EnglishInstitutional caterers, hypermarkets and slaughterhouses refused to accept beef.
Suurkeittiöt, hypermarketit ja teurastamot kieltäytyivät vastaanottamasta naudanlihaa.
EnglishIn this regard, the federal institutional framework seems particularly suitable.
Tässä mielessä liittovaltiomuotoinen instituutiorakenne vaikuttaa erityisen sopivalta.
EnglishOne of the speakers here said there are clearly institutional shortages in this area.
Yksi puhujista sanoi, että tällä alalla on selvästi institutionaalisia puutteita.
EnglishMy second observation concerns our disappointment regarding institutional reform.
Toinen huomautukseni koskee pettymystämme institutionaalisiin uudistuksiin.
EnglishLet us move on and get these institutional issues settled once and for all.
Siirtykäämme eteenpäin ja järjestäkäämme toimielinkysymykset kuntoon lopullisesti.