"insult" translation into Finnish

EN

"insult" in Finnish

FI

EN insult
volume_up
{noun}

Such powers are an insult to the rule of law and not in the public interest.
Tällainen valta on loukkaus oikeusvaltiota kohtaan ja yleisen edun vastaista.
It is an insult to all victims of the criminal Communist ideology.
Se on loukkaus kaikkia rikollisen kommunistisen ideologian uhreja kohtaan.
I voted against this text, which is an insult to the citizens of Europe.
Äänestin tekstiä vastaan, sillä se on loukkaus Euroopan kansalaisia kohtaan.

Synonyms (English) for "insult":

insult

Context sentences for "insult" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn Turkish criminal law, it is a crime to insult what is termed 'Turkish identity'.
Turkin rikoslaissa säädetään rikolliseksi "turkkilaisen identiteetin" solvaaminen.
EnglishTo ask for less would be, in my view, to insult the dignity of asylum seekers.
Mielestäni vähemmän vaatiminen loukkaisi turvapaikanhakijoiden ihmisarvoa.
EnglishBut to be swindled for the pleasure of doing it is really adding insult to injury.
Joutuminen vielä petetyiksi tästä hyvästä pahentaa asiaa entisestään.
EnglishTo include Britain in these restrictive measures is to couple insult with injury.
Ison-Britannian ottaminen mukaan näihin rajoittaviin toimiin pahentaa tilannetta entisestään.
EnglishI consider this unworthy of a parliament and an insult to the Commission.
Pidän sitä parlamentin arvolle sopimattomana ja komission loukkaamisena.
EnglishOur fellow citizens will not accept this and indeed it is also an insult to our own intelligence.
Sitä kansalaisemme eivät usko, ja oikeastaan se loukkaa myös omaa älykkyyttämme.
EnglishWhat we have witnessed are ignorant acts creating humiliation and insult.
Kyse on ollut tietämättömyydestä johtuvista teoista, jotka ovat nöyryyttäneet ja loukanneet.
EnglishSay that you relinquish your immunity and then insult Members of Parliament!
Luopukaa ensin parlamentaarisesta koskemattomuudestanne ja solvatkaa sitten parlamentin jäseniä!
EnglishIt is a grave insult to and assault on the rights of nations and indeed the rights of people.
Tällä loukataan ja poljetaan vakavasti kansakuntien oikeuksia eli kansalaisten oikeuksia.
EnglishTo insult either of them would be to insult the peace process.
Älkäämme loukatko kumpaakaan, se merkitsisi samaa kuin loukkaisimme rauhaa.
EnglishThis would subvert the convention and it would be an insult to this Parliament.
Tämä kaataisi valmistelukunnan ja loukkaisi parlamenttia.
EnglishIn my opinion, the European Parliament should react to this insult.
Mielestäni Euroopan parlamentin pitäisi reagoida tähän loukkaukseen.
EnglishTo add insult to injury I was even stopped by the police for speeding on my way here this week.
Kaiken kukkuraksi poliisi pysäytti minut tällä viikolla, kun olin juuri hurjastelemassa tänne.
EnglishAny other procedure would deal a blow to democracy and an insult to the European people.
Kaikki muunlaiset päätökset ovat läimäys vasten demokratian kasvoja ja Euroopan kansalaisten pettämistä.
EnglishMadam President, it seems to me that Mr Rosado's final statement was an insult to democracies.
Arvoisa rouva puhemies, herra Rosadon viimeinen huomio on minusta loukkaava demokratioita kohtaan.
EnglishIf that is an insult to the entire group, I can only beg for leniency!
Jos se loukkaa koko puolueryhmää, niin pyydän anteeksi.
EnglishTo deny that it happens, frankly, is an insult to our intelligence.
Tämän kiistäminen suoraan sanoen loukkaa älykkyyttämme.
EnglishMr President, to term these on-going brutalities in Sierra Leone as bestial is an insult to animals.
Arvoisa puhemies, se, joka nimittää Sierra Leonen jatkuvia julmuuksia eläimellisiksi, loukkaa eläimiä.
EnglishNormally, an insult at worst is a civil offence and results in a fine or a defamation suit.
Yleensä herjaus on vakavimmillaankin siviilioikeuden alainen teko, josta seuraa sakkoa tai kunnianloukkaussyyte.
EnglishThat is an insult to the millions of unemployed in Europe!
Siten Euroopan työttömien määrää kasvatetaan miljoonilla!