"Internet" translation into Finnish

EN

"Internet" in Finnish

FI

"Internet" in English

EN Internet
volume_up
{proper noun}

Internet
To create a new Internet connection, see Connect to the Internet.
Jos haluat luoda uuden Internet-yhteyden, katso Internet-yhteyden muodostaminen.
Open Internet Explorer, click Tools, and then click Internet options.
Avaa Internet Explorer, valitse Työkalut ja valitse sitten Internet-asetukset.
In Internet Explorer, on the Tools menu, click Internet Options.
Valitse Internet Explorer -selaimen Työkalut-valikosta Internet-asetukset.
Internet
volume_up
netti {pr.n.}
The speech was broadcast via Internet TV to everyone in Europe, but in the whole of Europe there were just 14 interested viewers, half of whom were the Minister's own advisers.
Puhe lähetettiin netti-tv:n kautta kaikille eurooppalaisille, mutta koko Euroopasta löytyi vain 14 kiinnostunutta katsojaa, joista puolet oli ministerin omia avustajia.

Context sentences for "Internet" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Internet has, in recent years, become a new, universal form of communication.
Internetistä on viime vuosina tullut uusi yleismaailmallinen kommunikaatiomuoto.
EnglishHere, PCs, the Internet and integration using the new media could be very helpful.
PC:stä, Internetistä ja uusien viestimien käytöstä voisi olla siinä suurta apua.
EnglishWe have succeeded in requiring that the data must be published on the Internet.
Olemme onnistuneet vaatimuksessamme, että tiedot täytyy julkaista internetissä.
EnglishFurthermore, this registration must be available and accessible on the Internet.
Rekisterin on lisäksi oltava käytettävissä Internetissä ja haettavissa sitä kautta.
EnglishIt merely provides for widespread policing of the activities of Internet users.
Se vain mahdollistaa internetin käyttäjien toiminnan laajamittaisen valvonnan.
EnglishIf you look on the Internet and type the word cancer, you will get 18 600 000 hits.
Internetistä löytyy sana "cancer" (syöpä) näppäilemällä 18� 600� 000� kohdetta.
EnglishMr President, I see that now Brussels wants to get its hands on the Internet.
(EN) Arvoisa puhemies, Bryssel haluaa nyt näköjään saada internetin hallintaansa.
EnglishThis report is not about barring anyone in any way from access to the Internet.
Tällä mietinnöllä ei pyritä estämään ketään millään tavalla pääsemästä Internetiin.
EnglishThe declared objective is to come down on 'terrorist propaganda' on the Internet.
Ilmoitettuna tavoitteena on Internetin "terrorismipropagandan" lopettaminen.
EnglishProtecting children using the Internet and other communication technologies (debate)
Internetiä ja muita viestintäteknologioita käyttävien lasten suojelu (keskustelu)
EnglishAlmost all of the speakers have quite justifiably mentioned Internet security.
Lähes kaikki puhujat ovat aivan aiheellisesti maininneet Internetin turvallisuuden.
EnglishOn 7 December, the single Internet address .eu will be launched for businesses.
Yhteinen verkkotunnus .eu avataan yritysten hakemuksia varten 7. joulukuuta.
EnglishCongratulations on using the Internet for the general public - a very good idea.
Onnittelut siitä, että käytitte Internetiä yleisöä varten oikein hyvä idea.
EnglishThe Internet, e-mail and mobile telephones will apparently do away with unemployment.
Työttömyyttä on määrä alentaa Internetin, sähköpostin ja matkapuhelimien avulla.
EnglishNevertheless, it does give internet users legal means of defending themselves.
Internetin käyttäjille annetaan tosin oikeudelliset keinot puolustaa itseään.
EnglishBesides the Internet, the licensed distribution chain is increasingly targeted.
Internetin lisäksi käytetään lisääntyvässä määrin valtuutettua jakeluketjua.
EnglishI am in favour of as much data as possible being made accessible on the Internet.
Kannatan sitä, että mahdollisimman monet tiedot toimitetaan saataville Internetissä.
EnglishChildren should be taught how to avoid dangerous behaviour on the Internet.
Lapsille olisi opetettava, miten välttää vaarallista käyttäytymistä internetissä.
EnglishA computer connected to the Internet is nothing more than a radio tuned to .
Internetiin yhdistetty tietokone ei ole muuta kuin taajuudelle säädetty radio.
EnglishIn carrying out that task, they produce reports which are published on the Internet.
Tehtävää suorittaessaan FVO laatii raportteja, jotka julkaistaan Internetissä.