"to intersect" translation into Finnish

EN

"to intersect" in Finnish

Context sentences for "to intersect" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThese two debates intersect at one point, they have one common ground.
Nämä kaksi keskustelua risteävät yhdessä kohdassa, niillä on yksi yhteinen perusta.
EnglishHaving said that, the two tracks should intersect and intertwine.
Tämän vuoksi näiden kahden strategien on liityttävä toisiinsa ja kietouduttava yhteen.
EnglishIt will intersect with the Grossmarkthalle to form a clearly identifiable entrance from the north side of the site on Sonnemannstrasse.
Valmistuttuaan se kulkee Grossmarkthallen poikki ja muodostaa näyttävän pääsisäänkäynnin pohjoisesta Sonnemannstrasselta.
EnglishHowever, regions in which many routes intersect and in which there is a variety of political and other interests are often at risk of conflicts of one kind or another.
Tällaiset alueet, joilla monet tiet risteävät ja joilla eri tahoilla on monenlaisia poliittisia ja muita intressejä, ovat kuitenkin vaarassa ajautua konfliktiin.
EnglishHe was a fearless journalist who over many years tirelessly illuminated that twilight world where gangsters and political terrorism and political extremism intersect.
Hän oli peloton toimittaja, joka useiden vuosien ajan kuvasi väsymättä sitä hämärää maailmaa, jossa rikollisjoukot, poliittinen terrorismi ja poliittinen ääriliike kohtaavat.