"keyword" translation into Finnish

EN

"keyword" in Finnish

EN keyword
volume_up
{noun}

keyword
Type the keyword for your recording, and then click the matching keyword in the search results.
Kirjoita tallennukselle avainsana ja napsauta sitten vastaavaa avainsanaa haun tuloksissa.
Type the keyword for your recording, and then do one of the following:
Kirjoita avainsana tallennusta varten ja tee jokin seuraavista toimista:
One keyword is law and order, a condition of the social contract.
Yksi avainsana on yhteiskuntasopimuksen edellyttämä laillinen järjestys.
keyword (also: entry, headword, lemma)
followed by a keyword, website name, or phrase, and then press ENTER.
ja hakusana, sivuston nimi tai lause, ja paina ENTER-näppäintä.
If you clicked the Generic Keyword category in step 2, click Save to record programs based on that keyword.
Jos napsautit Yleinen hakusana -luokkaa vaiheessa 2, tallenna ohjelmia kyseisen hakusanan perusteella valitsemalla Tallenna.
In the Internet Explorer search box, type a keyword or phrase and then press ENTER (or press ALT+ENTER to display the search results in a new tab).
Kirjoita Internet Explorerin hakuruutuun hakusana tai -sanoja ja paina ENTER-näppäintä (tai ALT + ENTER, jos haluat avata haun tulokset uuteen välilehteen).

Context sentences for "keyword" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSometimes you do not have to enter every letter of every word into your keyword search.
Hakusanaa varten ei aina tarvitse kirjoittaa jokaisen sanan jokaista kirjainta.
EnglishCooperation has to be a keyword in this field when we look at the Council of Europe.
Yhteistyön on oltava avainsanana tällä alalla, kun tarkastelemme Euroopan neuvoston toimintaa.
EnglishNowadays confidence is the keyword, one that is reflected in the documents of the European Union as well.
Nykyään luottamus on keskeinen sana, joka näkyy myös Euroopan unionin asiakirjoissa.
EnglishCaution has to be the keyword at a time of such uncertainty.
Näinä epävarmuuden aikoina on toimittava ennen kaikkea varovaisesti.
EnglishThe idea of granting the EU its own tax competence – the keyword is the ‘Europe tax’ – is being discussed.
On keskusteltu verotuksellisen toimivallan myöntämisestä EU:lle – avainsanana on Eurooppa-vero.
EnglishThe keyword in the American model is "intensive' .
Amerikkalaista mallia kuvaavista sanoista tärkein on tehokkuus.
EnglishThe keyword in the European model is harmony.
Eurooppalaista mallia kuvaavista sanoista tärkein on harmonia.
EnglishFor example, if you are a fan of cooking shows, you can search the Guide by keyword for "food" by doing the following:
Jos esimerkiksi pidät auto-ohjelmista, voit etsiä oppaasta hakusanalla "auto" toimimalla seuraavasti:
EnglishUse the minus (-) sign before a keyword to tell search providers to exclude pages with that term.
Käytä miinusmerkkiä (-) hakusanan edessä ja käske hakupalvelua poistamaan hakutuloksista sivut, joilla kyseinen termi esiintyy.
EnglishClick the matching keyword you're looking for in the search results to record programs based on that keyword.
Napsauta yhteensopivaa hakusanaa, jota etsit hakutuloksista, niin voit tallentaa ohjelmia tuon hakusanan perusteella.
EnglishI should like to take up that keyword, China.
Haluaisin korostaa tätä avainsanaa, Kiinaa.
EnglishAnd the keyword is selfregulation, a word which, although delimited by the legal framework, always turns out to be indispensable.
Avainsanana on sana itsesääntely, jota oikeudellinen kehys rajoittaa mutta joka on silti aina välttämätön.
EnglishIn this regard, the keyword is transparency
EnglishI would like the Commission to address this using the specific example of case AD549, with the keyword being the European Saint-Gobain group.
Haluaisin komission käsittelevän asiaa käyttämällä esimerkkinä tapausta AD549 avainsanana eurooppalainen Saint-Gobain-konserni.
EnglishThis can be useful if you didn't see the keyword you were looking for in the search results, but you want to record future programs based on that keyword.
Tämä voi olla hyödyllistä, ellet nähnyt etsimääsi hakusanaa hakutuloksissa, mutta haluat nauhoittaa tulevia ohjelmia kyseisen hakusanan perusteella.

Other dictionary words