"leisure" translation into Finnish

EN

"leisure" in Finnish

EN leisure
volume_up
{noun}

leisure (also: free time, free-time)
Furthermore, we cannot continue simply seeking a better reconciliation of working life and family life, of working time and leisure time.
Ei pidä myöskään enää pyrkiä vain yhteensovittamaan paremmin työ- ja perhe-elämä sekä työ- ja vapaa-aika.
Such organisations include: cooperative groups; collectives and local societies; local residents' associations; sports, leisure, cultural, youth organisations, and those aimed at children.
Tällaisia järjestöjä ovat osuuskunnat, kollektiivit ja paikalliset yhdistykset, paikalliset asukasyhdistykset, urheilu-, vapaa-aika- ja nuorisojärjestöt sekä lapsille suunnatut järjestöt.

Synonyms (English) for "leisure":

leisure

Context sentences for "leisure" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishUkraine has enormous potential for the development of tourism and leisure.
Ukrainan matkailualan sekä vapaa-ajanpalveluiden kehityspotentiaali on valtava.
EnglishIn so doing, the EU has begun to regulate one of our most popular leisure activities.
Euroopan unioni on näin alkanut säännellä erästä suosituinta vapaa-ajanviettotapaa.
EnglishWhat is being done to preserve cultural, leisure and sports services?
Mitä sitten tehdään kulttuuri-, virkistys- ja urheilupalveluiden säilyttämiseksi?
EnglishIt will undoubtedly be used more widely in the area of leisure, for example.
Siksi sitä tullaan varmasti käyttämään enemmän myös vapaa-ajan alueella.
EnglishHow, moreover, can it be determined whether sunburn was sustained during leisure or at work?
Entä kuinka voidaan määrittää, syntyikö auringonpolttama vapaa-aikana vai työssä?
EnglishI hope this will not be a case of 'legislate in haste and repent at leisure'.
Toivon, ettei tässä käy huonosti, sillä lainsäädäntötyössäkin olisi parempi katsoa kuin katua.
EnglishA better relationship between sport at school and sport in leisure time also needs to be created.
Toiseksi koululiikunnan ja vapaa-ajan urheilun välistä suhdetta on kehitettävä.
EnglishRural areas are increasingly used by many people for leisure and recreational purposes.
Useat ihmiset käyttävät maaseutua yhä useammin vapaa-ajan viettoon ja virkistystarkoituksiin.
EnglishSport is regarded as being only a leisure activity, and that is a mistake.
Liikuntaa erehdytään pitämään vain vapaa-ajan harrastuksena.
EnglishMany thousands of people also take part in shooting activities in their leisure time.
Tuhannet ihmiset myös harrastavat ampumista vapaa-ajallaan.
EnglishThey also provide a positive leisure pursuit for city-dwellers.
Lisäksi ne mahdollistavat kansalaisten myönteisen vapaa-ajan vieton.
EnglishVarious examples have been given by the Ombudsman, and can be read at leisure in the report.
Oikeusasiamies on kertonut useita esimerkkejä, joista voidaan lukea kaikessa rauhassa mietinnöstä.
EnglishThis leisure activity has become extremely popular over recent years.
Tämä urheiluharrastus on kasvanut viime vuosina voimakkaasti.
EnglishWe want to see working people have the kind of work that allows them the leisure they deserve.
Haluamme työntekijöille sellaista työtä, joka mahdollistaa heille heidän ansaitsemansa vapaa-ajan.
EnglishBuilding these craft often takes a long time and is a leisure activity in itself.
Hyvin usein näiden veneiden valmistukseen on uhrattu paljon aikaa, ja niitä käytetään omaan harrastustoimintaan.
EnglishIf this happens there will be an inevitable decline in leisure boating.
Mikäli näin käy, vapaa-ajan veneily väistämättä vähenee.
EnglishThey are mainly due to accidents in the home or during leisure time.
Onnettomuudet tapahtuvat pääasiassa kotona vapaa-aikana.
EnglishEight hours’ work, eight hours’ leisure time and eight hours’ sleep were what were then demanded.
Silloin vaadittiin kahdeksan tunnin työaikaa, kahdeksan tunnin vapaa-aikaa ja kahdeksan tunnin yöunia.
EnglishThis can be seen in the discrimination applied in access to housing, leisure facilities and employment.
Se tulee esille syrjintänä haettaessa asuntoja, vapaa-ajanviettomahdollisuuksia tai työpaikkoja.
EnglishEuropeans themselves are opposed to this, as they wish to have more leisure time and longer holidays.
Eurooppalaiset itse vastustavat tätä, koska he haluavat saada enemmän vapaa-aikaa ja pitempiä lomia.

Other dictionary words