"leisure time" translation into Finnish

EN

"leisure time" in Finnish

EN

leisure time {noun}

volume_up
leisure time

Synonyms (English) for "leisure time":

leisure time
English

Similar translations for "leisure time" in Finnish

leisure noun
Finnish
time noun
to time verb

Context sentences for "leisure time" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishA better relationship between sport at school and sport in leisure time also needs to be created.
Toiseksi koululiikunnan ja vapaa-ajan urheilun välistä suhdetta on kehitettävä.
EnglishMany thousands of people also take part in shooting activities in their leisure time.
Tuhannet ihmiset myös harrastavat ampumista vapaa-ajallaan.
EnglishThey are mainly due to accidents in the home or during leisure time.
Onnettomuudet tapahtuvat pääasiassa kotona vapaa-aikana.
EnglishEight hours’ work, eight hours’ leisure time and eight hours’ sleep were what were then demanded.
Silloin vaadittiin kahdeksan tunnin työaikaa, kahdeksan tunnin vapaa-aikaa ja kahdeksan tunnin yöunia.
EnglishEuropeans themselves are opposed to this, as they wish to have more leisure time and longer holidays.
Eurooppalaiset itse vastustavat tätä, koska he haluavat saada enemmän vapaa-aikaa ja pitempiä lomia.
EnglishFlexible working lives: time for leisure and families.
Joustava työelämä suo aikaa virkistykselle ja perhe-elämälle.
EnglishThe second is a life of engagement -- a life in your work, your parenting, your love, your leisure, time stops for you.
Toinen on sitoutunut elämä: elämä työlle, vanhemmuudelle, rakkaudelle, harrastuksille, aika pysähtyy.
EnglishThe demand increases constantly for cultural aspects of tourism, because of ever more leisure time and raised expectations.
Vapaa-ajan lisääntyessä ja vaatimustason noustessa turismin kulttuurillisten näkökohtien kysyntä kasvaa.
EnglishFurthermore, we cannot continue simply seeking a better reconciliation of working life and family life, of working time and leisure time.
Ei pidä myöskään enää pyrkiä vain yhteensovittamaan paremmin työ- ja perhe-elämä sekä työ- ja vapaa-aika.
EnglishSomething thus needs to be urgently done with regard to this phenomenon, which affects young people during their leisure time in particular.
Siksi tähän ilmiöön, joka koskee erityisesti nuoria heidän vapaa-aikanaan, on puututtava kiireellisesti ja ensisijaisesti.
EnglishThere must be schools and educational and further training facilities, together with a range of cultural activities to be pursued in leisure time.
Koulujen sekä ammatti- ja jatkokoulutuksen on oltava varmistettuja, ja vapaa-aikaa varten on myös oltava viihdyttävää kulttuuritarjontaa.
EnglishIn Britain people have got used to copying their favourite TV programme and watching it at leisure at the time most convenient for them.
Ihmiset ovat Isossa-Britanniassa tottuneet kopioimaan lempitelevisio-ohjelmansa ja katsomaan niitä kaikessa rauhassa heille itselleen sopivimpana ajankohtana.
EnglishThe development and implementation of such programmes would help to occupy their leisure time and help to protect them from malignant alcohol consumption.
Tällaisten ohjelmien kehittäminen ja toteuttaminen auttaisi nuoria hyödyntämään vapaa-aikaansa, ja auttaisi suojelemaan heitä vääränlaiselta alkoholinkäytöltä.
EnglishHe is right in one respect: as important as this for business, it is also important in terms of the quality of people's lives and what they do with their leisure time.
Hän on oikeassa eräässä asiassa: vaikka asia onkin hyvin tärkeä liike-elämälle, se on myös tärkeä puhuttaessa ihmisten elämänlaadusta ja siitä, mitä he tekevät vapaa-aikanaan.
EnglishBut 30 % of these emissions are passed over in silence, as the directive does not cover paint used in the building industry, or weekend painters doing DIY in their leisure time.
Mutta 30 % näistä päästöistä jätetään mainitsematta, sillä direktiivissä ei tarkoiteta rakennuksessa käytettäviä maaleja eikä vapaa-aikanaan tuhertelevia sunnuntaimaalareita.
EnglishI think that, by getting this report together, it gives us the opportunity to plan to provide a fantastic product for people to come and see and enjoy during their leisure time.
Uskon, että jos pääsemme yksimielisyyteen tästä mietinnöstä, saamme mahdollisuuden suunnitella ja luoda hienon tuotteen, jota ihmiset tulevat katsomaan ja josta he voivat nauttia lomallaan.