EN

lie {noun}

volume_up
It is a lie that market forces are guaranteeing efficient behaviour.
On valhe, että markkinavoimat takaavat tehokkaan toiminnan.
This lie is not, however, the first to be uttered by the hypocrites of the yes camp.
Tämä ei ole kuitenkaan ensimmäinen kyllä-leirin hurskastelijoiden piiristä kantautunut valhe.
To present pension funds as a panacea however would be a deliberate lie.
Eläkerahastojen esittäminen yleislääkkeenä olisi kuitenkin tietoinen valhe.
lie (also: fable, falsehood)
As you know, people often declare that they are visiting a country purely for tourism, which is a lie.
Kuten tiedätte, ihmiset ilmoittavat usein tulevansa maahan vain vapaa-ajan matkalle, mikä on vale.
Millaista tekopyhyyttä ja mikä vale!

Context sentences for "lie" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe first is the fact that the biggest problems still lie with the Member States.
Ensimmäinen niistä on se, että suurimmat ongelmat piilevät yhä jäsenvaltioissa.
EnglishThe seeds of human rights violations lie in history, sometimes in distant history.
Ihmisoikeusrikkomusten siemenet ovat historiassa, joskus kaukaisessa historiassa.
EnglishAfter all, it is exciting ideas that lie behind at the birth of social change.
Loppujen lopuksi yhteiskunnallisen muutoksen takana ovat jännittävät ajatukset.
EnglishForemost among these is sex tourism, the causes of which lie primarily in Europe.
Niihin kuuluu ennen kaikkea seksimatkailu, jonka syyt ovat enimmäkseen Euroopassa.
EnglishThey lie in hopelessness and despair, in poverty, in the preaching of hatred.
Syyt ovat näköalattomuudessa ja epätoivossa, köyhyydessä ja vihan lietsonnassa.
EnglishMr Cohn-Bendit suggested the solution might lie in electric shock treatment.
Jäsen Cohn-Bendit ehdotti, että ratkaisu voisi piillä poliittisessa sysäyksessä.
EnglishWe lie to ourselves and we fail to take the measures which might save our lives.
Petämme itseämme emmekä toteuta toimenpiteitä, jotka saattaisivat pelastaa henkemme.
EnglishIt is estimated that 90 billion barrels of oil alone lie untapped under the ice.
On arvioitu, että jään alla on vielä 90 miljardia barellia pelkästään öljyä.
EnglishExciting tasks still lie ahead, therefore, and we look forward to completing these.
Jännittäviä tehtäviä on siis vielä edessä ja odotamme innolla niiden suorittamista.
EnglishThe Union must meet new challenges and exploit new opportunities that lie ahead.
Euroopan unionin on kohdattava uusia haasteita ja hyödynnettävä uusia mahdollisuuksia.
EnglishGreat expectations lie ahead of Mr Obama's first visit and tour of Europe.
Presidentti Obaman ensimmäiseen vierailuun Euroopassa kohdistuu suuria odotuksia.
EnglishA fifth of the world's undiscovered resources lie in precisely this region.
Viidesosa maailman hyödyntämättömistä luonnonvaroista on juuri tällä alueella.
EnglishThey lie at its very heart and consist of much more than the acquis communautaire .
Ne ovat sen sydän ja käsittävät paljon muutakin kuin ainoastaan yhteisön säännöstön.
EnglishThis comparison makes it clear on which side the fundamental values lie.
Tästä vastakkainasettelusta ilmenee selvästi, kummalla puolella perusarvot ovat.
EnglishWhere do its strengths lie, and why has little consolidation taken place in Europe?
Mitkä ovat sen vahvuudet, ja miksi Euroopassa on tapahtunut niin vähän keskittymistä?
EnglishIn that connection, land is still to lie fallow or be set aside on a rotating basis.
Viljelymaa on edelleen kesannoitava tai poistettava viljelykäytöstä vuoroviljelyssä.
EnglishThe real powers to implement health policy lie with the Member States and not the EU.
Terveyspolitiikan harjoittamisen todellinen toimivalta on jäsenmailla eikä EU: lla.
EnglishIt is estimated that 90 billion barrels of oil alone lie untapped under the ice.
On arvioitu, että jään alla on koskemattomana jo pelkästään 90 miljardia barrelia öljyä.
EnglishHowever, the main initiative in this area continues to lie with the Member States.
Kuitenkin jäsenvaltioiden on tehtävä pääasialliset aloitteet tällä alalla.
EnglishA number of projects that had been started up in those countries now lie in ruins.
Monet hankkeet, jotka oli aloitettu kyseisissä maissa, ovat nyt raunioina.

Synonyms (English) for "lie":

lie