"like" translation into Finnish

EN

"like" in Finnish

FI
FI

EN like
volume_up
{noun}

like
At the moment, we are in the depths of a recession the like of which we have not seen since the 1930s.
Tällä hetkellä me olemme laman syövereissä, jonka kaltainen on koettu viimeksi 1930-luvulla.
And this in turn tends to be followed by this quotation marks-like symbol.
Tätä puolestaan seuraa usein lainausmerkin kaltainen symboli.
We need a Services Directive, but it must not look like the existing proposal.
Tarvitsemme palveludirektiiviä, mutta sen ei pidä olla nykyisen ehdotuksen kaltainen.

Context sentences for "like" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI have half a dozen letters like that, which I shall not force you to listen to.
Minulla on puoli tusinaa tällaista kirjettä, joita en pakota teitä kuuntelemaan.
EnglishI should like to hear from Commissioner Frattini how he will avert this problem.
Haluaisin kuulla komission jäseneltä Frattinilta, miten vältämme tämän ongelman.
EnglishFinally, I would like once again to express my sincere thanks to Mr Virrankoski.
Lopuksi haluan vielä kerran esittää vilpittömät kiitokset Kyösti Virrankoskelle.
EnglishMr President, I would simply like to propose a rational solution to the problem.
Arvoisa puhemies, haluaisin ainoastaan ehdottaa järjellistä ratkaisua ongelmaan.
EnglishMr President, Commissioner, I would firstly like to congratulate the rapporteur.
Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, haluan ensiksi onnitella esittelijää.
EnglishTrawling a zooplankton net on the surface for a mile produces samples like this.
Eläinplanktonin troolaaminen pinnalla mailin verran tuottaa tällaisia näytteitä.
EnglishMr President, I should like to thank the Commissioner very much for his answers.
Arvoisa puhemies, kiitän komission jäsentä erittäin paljon hänen vastauksistaan.
EnglishI would also like to point out that North-South integration alone is not enough.
Lisäksi haluan tähdentää, että pelkkä pohjoisen ja etelän yhdentyminen ei riitä.
EnglishI should like you to clarify these two points for us with frankness and honesty.
Haluaisin, että selkeyttäisitte näitä asioita meille avoimesti ja vilpittömästi.
EnglishMr President, I would like to welcome Commissioner Kallas and my fellow Members.
Arvoisa puhemies, toivotan tervetulleeksi komission jäsen Kallasin ja kollegani.
EnglishI would like to know whether you will be coming back to the resolution on Haiti.
Haluaisin tietää, onko Haitia koskevaan päätöslauselmaan tarkoitus vielä palata.
EnglishI should like to thank Mr Byrne for his very comprehensive and thoughtful reply.
Haluan kiittää Byrneä hänen hyvin kattavasta ja seikkaperäisestä vastauksestaan.
English. - (FR) Mr President, I should like to change the order of the votes.
esittelijä. - (FR) Arvoisa puhemies, pyydän muuttamaan äänestysten järjestystä.
EnglishBoeing's complaint against Airbus in the WTO is making it look like a bad loser.
Boeingin valitus Airbusia vastaan WTO:ssa saa sen näyttämään huonolta häviäjältä.
English. - I would like to thank Mr Gklavakis for his comments.
komission jäsen. - (EN) Haluaisin kiittää Ioannis Gklavakisia hänen huomioistaan.
EnglishVia the study we propose, we would like the position of farmers to be monitored.
Haluaisimme, että viljelijöiden asemaa seurataan ehdottamamme tutkimuksen avulla.
EnglishI would like to remind everyone that it was not particularly easy then, either.
Haluaisin muistuttaa kaikkia siitä, että se ei ollut silloinkaan helppo tehtävä.
EnglishI should like to point out that these ten Member States also have great wealth.
Haluan korostaa, että myös näissä kymmenessä jäsenvaltiossa on paljon vaurautta.
EnglishI, like other Members, asked to speak in relation to the setting of the agenda.
Pyysin muiden kollegojen tavoin esityslistan laatimiseen liittyvää puheenvuoroa.
EnglishFirst of all, I should like to say that I, too, concur with what Mr Walter said.
Ensinnäkin haluan todeta, että minäkin olen samaa mieltä jäsen Walterin kanssa.