"to mete" translation into Finnish

EN

"to mete" in Finnish

Context sentences for "to mete" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSome countries mete out a range of punishments, including the death penalty, for a person's sexual predilections.
Tietyissä maissa saatetaan määrätä jopa kuolemanrangaistus henkilön seksuaalisen suuntautuneisuuden perusteella.
EnglishWe must overcome the dictatorship in these countries that mete out such inhumane treatment to their own people.
Meidän on nujerrettava näiden valtioiden diktatuurit, jotka kohtelevat omia kansalaisiaan näin epäinhimillisellä tavalla.
EnglishI am glad to say that the courts in my country are independent and still able to mete out justice, even if it is posthumous.
Kaikeksi onneksi kotimaassani on itsenäinen oikeuslaitos, joka pystyy vielä jakamaan oikeutta vaikka sitten jälkeenpäin.
EnglishMinister, the brave government is not one that dares to mete out harsh punishment to companies, but one that is just as severe toward itself.
Arvoisa ministeri, rohkea hallitus ei ole sellainen, joka uskaltaa määrätä julmia rangaistuksia yrityksille, vaan sellainen, joka on yhtä tiukka itseään kohtaan.
EnglishI call on the government of Somalia to put an end to this barbarous practice, to mete out an exemplary punishment to the perpetrators and to rehabilitate Aisha.
Kehotan Somalian hallitusta tekemään lopun tästä julmasta käytännöstä, rankaisemaan syyllisiä varoitukseksi muille ja palauttamaan Aishan kunnian.
EnglishIs entrapping one of the very people responsible for inventing the Maastricht Treaty, however, not a fitting punishment for history to mete out?
Eikö kuitenkin olisi historian kannalta sopiva rangaistus saada vastuuseen edes yksi niistä nimenomaisista henkilöistä, jotka ovat vastuussa Maastrichtin sopimuksen keksimisestä?
EnglishNothing, though, can justify the brutal treatment they mete out to religious and ethnic minorities in Tibet as well as in Inner Mongolia and in Eastern Turkestan.
Se ei kuitenkaan oikeuta heidän julmaa käyttäytymistään uskonnollisia ja etnisiä vähemmistöjä kohtaan sekä Tiibetissä että Sisä-Mongoliassa ja Itä-Turkestanissa.
EnglishYou Danes even dare to mete out the love you give according to the nationality and age of the recipient, and that is something which is really extremely disturbing from a European point of view.
Te tanskalaiset vieläpä kuvittelette mittaavanne rakkautta kansallisuuden ja iän perusteella: eurooppalaisesta näkökulmasta tämä asia herättää todella suurta hämmennystä.