"midwife" translation into Finnish

EN

"midwife" in Finnish

EN midwife
volume_up
{noun}

midwife
A traditional midwife is a professional.
Perinteinen kätilö on ammattilainen.
Baroness Ashton, I know that you are not a fire-fighter, a midwife or any other such person.
Arvoisa paronitar Ashton, tiedän, että ette ole palomies, kätilö tai muu vastaava.
Midwife Maria do Ceu, who carried out illegal abortions, was sentenced to seven and a half years’ imprisonment.
Kätilö Maria do Céu, joka teki laittomia abortteja, tuomittiin seitsemäksi ja puoleksi vuodeksi vankilaan.

Synonyms (English) for "midwife":

midwife

Context sentences for "midwife" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe current crisis may give birth to a stronger Europe and Greece may be the midwife of that change.
Nykyinen kriisi voi synnyttää vahvemman EU:n, ja Kreikka voi toimia tuon muutoksen kätilönä.
EnglishOnly 53% of women in developing countries give birth with a doctor, nurse or midwife present.
Vain 53 prosenttia kehitysmaiden naisista synnyttää lääkärin, sairaanhoitajien tai kätilön läsnä ollessa.
EnglishHe described himself not as the author but as the midwife who had allowed Parliament to deliver this baby which needed then to be nurtured.
Hän kutsui itseään laatijan sijaan kätilöksi, joka oli auttanut parlamenttia synnyttämään tämän hoivaa vaativan lapsen.
EnglishSecondly, the UN’s role in Iraq should gradually be stepped up, and it should go beyond its current role as midwife to the democratic process.
Toiseksi YK:n asemaa Irakissa olisi asteittain vahvistettava ja sen toimenkuvaa laajennettava sen nykyisestä tehtävästä demokraattisen prosessin myötävaikuttajana.
EnglishAs Piet Hein Donner, the midwife of the programme, has said, the first principle is the implementation of mutual recognition as the fundament for judicial cooperation.
Kuten ohjelman isä, Piet Hein Donner on todennut, ensimmäisenä periaatteena on vastavuoroisen tunnustamisen täytäntöönpano oikeudellisen yhteistyön perustana.
EnglishThe fact that we have not reached the second reading of the regulation until today very much reflects the birth pangs of the regulation, during which the Council showed itself to be a poor midwife.
Se, että käsittelemme asetusta vasta tänään toisessa käsittelyssä, johtuu sen kovista synnytyspoltoista, joiden hoidossa neuvosto on tällä välin epäonnistunut kätilön tehtävissään.